børnstoreogsmålærer

Bolivia

I Bolivia samarbejder vi med civilsamfunds-
organisationer, med specielt fokus på alternative undervisningsmetoder, herunder legende-læring, øko-alfabetisering og bæredygtig udvikling.

IMG_0982

Filippinerne

På Filippinerne samarbejder vi med lokale NGOer, omkring katastrofeforebyggelse og udviklings-
planlægning i slumområder, der både oplever stor fattigdom og hyppige naturkatastrofer.

Nepal

I Nepal styrker vi vores partnerorganisation Children-Nepal i arbejdet med bæredygtige levevilkår og lokal udvikling i de nepalesiske landområder.

??????????

Sydasien

I Sydasien samarbejder vi med partnere fra Indien, Sri Lanka, Bangladesh og Nepal. Projektet fokuserer på fortalervirksomhed omkring klima, miljø og fattigdomsorienterede løsninger.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vision/mission

Vi ønsker at skabe en verden, hvor de fattigste og mest udsatte mennesker, har bedre muligheder og større sikkerhed omkring deres livsvilkår.

Glæde

Fokus idag

Centralt for vores arbejde er åbenhed, dedikation og udvikling på den lange bane.

Lokal forening - globalt fokus

DIB er en dansk NGO bosiddende i Aarhus, der siden 1988 har gennemført projekter i udviklingslande med fokus på bæredygtige løsninger indenfor klima, miljø og fattigdom. DIB støtter udviklingen af stærke civilsamfund i Syd til at kunne understøtte fattige og marginaliserede befolkningsgrupper i at opnå bæredygtige levevilkår og modstandsdygtighed. DIB har mere end 27 års erfaring med projektudvikling, -implementering og -styring indenfor udviklingssektoren og pt. arbejder vi i Bolivia, Sydasien og på Filippinerne. Læs mere om DIB, vores nuværende og tidligere projekter, hvordan du bliver frivillig og meget mere.

Read more

Vær med til at støtte DIBs arbejde ude i verden

Et medlemsskab af DIB koster blot 100 kr. om året, og vi er afhængige af vores faste bidragsydere. Som medlem er du med til at sikre langvarig og bæredygtig udvikling for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper i Syd, der er påvirket af klimaændringer og miljøødelæggelser.

Read more