Anagi-komfuret: Godt for både bruger og miljø
 
DIBs økolandsby-projekt i Sydasien har til formål at reducere fattigdom og samtidig begrænse udledning af drivhusgasser. På Sri Lanka arbejder DIBs samarbejdspartner IDEA med økolandsby-konceptet ved blandt andet at promovere Anagi-komfuret.
 
Skærmbillede 2017-02-01 14.43.06Dette komfur er et keramisk komfur, som er billigere at producere end et traditionelt komfur. Samtidig er det brændstoføkonomisk, og det er omhyggeligt designet for at sikre en bæredygtig og hygiejnisk måde at lave mad på.
Anagi-designet tager højde for at ca. 90% af alle hushold i Sri Lankas landområder bruger biomasse, f.eks. brænde som brændstofkilde til madlavning. I stedet for at udskifte den største brændstofkilde, minimeres forbruget af biomasse, for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Komfuret er på den måde en miljømæssig løsning tilpasset til lokale, landlige forhold, behov og forudsætninger. Forbrændingskammeret på komfuret er lavet så det kan rumme kokosnøddeskaller og palmeblade, samt træ. I traditionelle komfurer dannes der ofte mere røg end i Anagien. Det som normalt bliver til røg, brænder i stedet som en flamme i Anagi-komfuret. Dette resulterer i stigende temperaturer, hvilket gør madlavningen hurtigere og røgdannelsen mindre. De varme gasser som produceres i komfuret ledes ned gennem bunden af de to potter, og konstruktionen sikrer en jævn varmefordeling i komfuret.
 
Brugerfordele
Anagi-komfuret er et mindre dyrt alternativ til det traditionelle komfur. Det koster ca. 18 kr. og holder i 1,5-3 år afhængigt af hvor meget det bruges. Lokale brugere af komfuret beskriver det ofte som praktisk og mere effektivt. Det specielle design gør at gryderne opvarmes nemmere og hurtigere, og de to huller til gryder gør det muligt at tilberede flere retter på kortere tid. Et reduceret træforbrug betyder for folk, at de skal bruge kortere tid på at lede efter brænde i skoven eller ikke har behov for at købe så meget. De sparer derfor både tid og penge ved at bruge Anagi-komfuret.
Der er også sundhedsforbedrende effekter ved Anagien. Eftersom at de fleste køkkener i landområderne mangler en skorsten eller anden ventilation, bliver huset ofte forurenet med usunde gasser fra madlavningen. Det er vurderet at ca. 4 millioner årligt dør pga. høje mængder af carbonmonxid (CO) og andre partikler i køkkenet. Grundet en traditionel kønsopdeling af husholdningsarbejde i det meste af Sri Lanka, er kvinderne den bærende kraft i husstanden, hvilket gør dem ansvarlige for madlavning og børnepasning. Det betyder at kvinder, og de børn som ofte er sammen med kvinderne, hele tiden udsættes for indendørs luftforurening. Udledningen af de gSkærmbillede 2017-02-01 14.37.57iftige carbonmonoxid-gasser betyder at børnenes vejrtrækning er påvirket før de overhovedet har udviklet deres lunger. Dette kan lede til nedsætning af lungernes funktionalitet eller måske en kronisk lungesygdom. Anagi-komfuret minimerer indendørs forurening hvilket er et enormt problem i Sri Lanksa landområder. Det reducerer røg og vil derfor i det lange løb forebygge lungesygdomme og kræft. Et røgfrit miljø forbedrer generelt familiens velvære. Den bemærkelsesværdige reducering af madlavningstid betyder at mindre tid nu skal bruges i et usundt tilrøget miljø, og der er ekstra tid til andre vigtige ting som f.eks. at tage sig af børnene.
 
De miljømæssige fordele
Et studie lavet af IDEA viser at Anagi-komfuret reducerer udledningen med ca. 111-266 kg CO2 per person per år. Det betyder at hvis 100.000 komfurer skiftes ud med Anagien, så vil udledningen af drivhusgasser mindskes med 42% fra de hushold. Et godt konstrueret og rigtig betjent Anangi-komfur vil bruge op til 30% mindre brænde end traditionelt åbne ildsteder, hvilket i længden vil reducere skovrydning. Dette er også en vigtig sag siden nuværende skovområder på Sri Lanka kun dækker 20% af det totale landareal.
 
De social-økonomiske fordele
Med en høj efterspørgsel på Anagi-komfurer følger også en høj leveringshastighed. Dette skaber naturligt plads til lokale pottemagere til at gå ind i markedet ved at lave Anagi-komfurer selv og derved skabe en stabil indkomst og sund økonomisk situation.
 
Tids- og brændstofbesparende
IDEA udførte en demonstration af Anagien i september 2016 for at promovere komfuret i et lokalsamfund. Der var tydelige forskelle på det traditionelt brugte tre-stens-komfur og Anagi-komfuret. Det tog 56 min. og 1000g. brændeforbrug at lave et måltid på det traditionelle komfur. På Anagi-komfuret tog det 41 min og et forbrug af 650g brænde. Dette betyder at der i alt var en tidsbesparelse på 15 min og brændstofbesparelse på 350g. IDEA-medarbejdere bruger disse tal til at udregne hvor meget en familie i alt sparer ved at have et Anagi-komfur. Hvis en familie i gennemsnit sparer 15 min. per måltid per dag, så sparer de 6,4 timer per uge og 25,6 timer per måned. Dette er en stor besparelse af tid, som kvinden i familien nu kan bruge på andre ting.
 
Anagi-komfuret er en god og bæredygtig løsning. Den er både tidsbesparende, har et mindre brændstofforbrug og skaber sundere madlavningsforhold. 
 
Læs mere om DIBs økolandsby-projektet her.