Året der er gået i Boliviagruppen
 
Det har været et spændende år for Boliviagruppen, der har budt på en stor projektbevilling og flere frivillige kræfter.
Vi startede året ud med positivt svar på vores projektansøgning og fik en bevillinglegende-laering fra CISU til tredje fase af projektet ”Legende Læring” (AJ3), som nu er i fuld gang. Projektet startede officielt 1. juni i år, hvor DIBs udsendte Lea Pascal (projektkoordinator) og Michael Vogt (VIA UC Aarhus) var på besøg ved vores bolivianske partner Teko Kavi.
Her påbegyndte de implementeringen af projektet og besøgte projektområder og samarbejdspartnere i områderne Umala, Hampaturi og Santiago de Huata. I november drog Michael igen til Bolivia. Her bidrog han til de introducerende workshops, hvor de blev mødt med engagement og begejstring fra deltagerne fra projektområderne.
 
Aprender Jugando 3
AJ3 bygger videre på de erfaringer, der er opbygget i vores tidligere projekter AJ1 og AJ2. Projektet inkorporerer og indgår fortsat i dialog med Bolivias nye udviklingsparadigme Vivir Bien. I samarbejde med lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og læreruddannelsen vil der med undersøgende og aktionsbaserede læringsmetoder skabes sammenhæng mellem læring, skole og lokalsamfund. Idéen med læringsmetoden økoalfabetisering er at gøre lokalsamfund i stand til at identificere lokale miljøproblemer og mobilisere befolkningen om et godt liv i balance med naturen.
 
bolivia-kortAJ3 er opdelt i tre faser, der arbejder mod at løse tre specifikke mål. Første fase er den forberedende fase, som næsten er overstået ved årsskiftet. Der er allerede gennemført baseline og etnografiske studier, som skal danne grundlag for det videre arbejde. Vi har fået gode aftaler og et samarbejde i gang med skoler, lærere og lokale myndigheder i Umala og Hampaturi. I Santiago de Huata har der været en del udfordringer med udskiftning i lokale myndigheder, så processen er stadig i gang i det interessante område nær Titicacasøen.
Bolivia er et land, der står over for mange og forskellige udfordringer. I øjeblikket oplever landet den værste tørke i 25 år, som er nært forbundet med el Niño-fænomenet og klimaforandringer. I slutningen af november indførte Præsident Evo Morales national undtagelsestilstand og opfordrede lokale myndigheder til at tage alle midler i brug i søgen efter vand. Især familier og bønder i periurbane og landområder er afhængige af naturens resurser og af at have adgang til vand. Reservoirerne slipper op og flere steder, især i og omkring La Paz, har dele af befolkningen været uden vandforsyning i ugevis. Ikke alle har råd til at købe dyrt flaskevand. Det understreger dermed nødvendigheden for, at man får styrket forståelsen for de lokale naturgrundlag og miljømæssige udfordringer, bolivianere møder lokalt og nationalt.
Med økoalfabetisering vil AJ3 bidrage til, at lokalbefolkningen bliver i stand til at råbe politikere og beslutningstagere op og være en aktiv del af en positiv forandring mod et mere bæredygtigt miljø, der tilgodeser naturen og lokale befolkningsgrupper.
 
Oplysning i Danmarkbrandbjerg-hojskole-8-november2
Herhjemme arbejder vi ligeledes på at sprede det gode budskab om vores arbejde i Bolivia. Vi var derfor en tur på Brandbjerg Højskole i november, hvor vi holdt et oplæg om Bolivia og vores arbejde med AJ3 for en masse interesserede højskoleelever. Det førte til mange nysgerrige spørgsmål om, hvad der motiverer os til at lave frivilligt arbejde. Vi håber derved, at vi har inspireret eleverne til ligeledes at engagere sig i frivilligt arbejde. 
Efter nytår starter så anden fase af projektet AJ3, der fokuserer på deltagelse, organisering og mobilisering af økoalfabetisering i mellem skole og lokalsamfund. Det er her, de egentlige økoalfabetiseringsaktiviteter skydes i gang.
 
I Boliviagruppen ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde med Teko Kavi om vores fælles projekt i 2017.
Året der er gået i Boliviagruppen