Vi kan næsten ikke få armene ned i DIB for tiden – vi har fået godkendt vores ansøgning til CISUs Pulje for Klima og Miljø, og har derved den tredje og sidste ansøgning i hus.
Projektet kommer til at løbe over de næste 2-3 år og er et samarbejde med INFORSE EUROPE og vores lokale partnere i Indien, Bangaladesh, Nepal og Sri Lanka. Projektet skal udøve fortalervirksomhed på både lokalt, nationalt og internationalt niveau baseret på 10 års erfaringer i Indien med udviklingen af øko-landsbyer. Gennem en lang række aktiviteter fordelt på de fire lande i Asien, vil projektet demonstrere lokale løsninger til reduktion af fattigdom med minimale drivhusgasudslip og bringe erfaringer og foreslag til beslutningstagere for udvikling og klima. Et koncpt der integrerer fattigdomsbekæmpelse med udvikling af alternative energikilder til fremme af klima- og miljøvenlige løsninger. 
Vi glæder os til at komme i gang med projektet i starten af 2015!
Godkendt ansøgning ved Puljen for Klima og Miljø

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *