Aprender Jugando 

Anden fase af Legende Læring/Aprender Jugando (AJ3) blev sat i gang med det nye år. 2017 i Boliviagruppen startede ud med, at Michael Vogt som repræsentant for både Boliviagruppen og VIA UC Læreruddannelsen Aarhus i februar besøgte Bolivia for at deltage i projektaktiviteter og se nærmere på status af projektet ude i områderne. Her stod Michael i samarbejde med vores partner Teko Kavi for workshops med lærere og lokale autoriteter i Hampaturi samt undervisere og lærerstuderende på læreruddannelsen i Santiago de Huata ved Titicacasøen. Indholdet i disse workshops var forskellige aktiviteter som 'Brænd en pind og lær om fotosyntese' og 'Livet i jorden' og forskellige lege og rollespil som introduktion til økologiske grundbegreber og sammenhænge som fødekæder, fødenet, samspillet i naturen mm. Det blev velmodtaget og Teko Kavi kunne fortælle, at de generelt oplever begejstring blandt deltagere i områderne når det kommer til didaktiske workshops og fokus på især pensumplanlægning. 

I august-september var Boliviagruppen igen afsted, da Helle Ager Henriksen (frivillig) og Lea Pascal (projektkoordinator) var på monitoreringsbesøg i La Paz for at se nærmere på implementeringen af AJ3. Det bød på en masse spændende oplevelser og som altid nogle forhindringer for programmet på grund af blokader og demonstrationer, som betød at området Santiago de Huata desværre ikke kunne besøges. Der er sket mange fremskridt i AJ3, og det var både positivt og lærerigt at få snakket med vores partnere og ikke mindst børn og voksne i de lokalsamfund, som projektet berører. 

Turen startede stort ud med, at vi blev sat under æresport foran elever, lærere, ældre og familier ved Unidad Educativa de Pomposillo i kommunen Umala, som er ét af tre projektområder, hvor økoalfabetisering er blevet en del af undervisningen. På denne dag med stærk højlandssol og skyfri, blå himmel var elever fra områdets skoler for første gang samlet for at indvie et nyt Økoludotek og byde Teko Kavi og DIB velkommen med taler, dans og poesifortællinger (se billeder). Her fortalte lærere, elever og nogle af samfundets ældre hvor glade de er for aktiviteterne i Umala, og at de har muligheden for at dele deres erfaringer og få aktiv læring på programmet. Børn og unge i alle aldre var især begejstrede for Økoludoteket, og de øvelser Teko Kavis økoalfabetisører havde med. 

Ligesom i Umala er økoalfabetiseringsaktiviteter også godt i gang i de to andre projektområder, Santiago de Huata og Hampaturi. AJ3-holdet har lagt stor vægt på, at alle skoler involverer lokalsamfundet og som minimum får bygget eller sat mindst ét drivhus i stand, så det kan bruges som praktisk grundlag for undervisningen. I stort set alle de deltagende skoler samt ved Læreruddannelsen i Santiago de Huata er det mål opnået med engagement fra elever, lærere, skolebestyrelser og forældreråd (se billeder). 

Hvis du/I vil vide mere om AJ3, så klik her

NETCAP-DIB – hvad vil det nu sige? 

I samarbejde med Teko Kavi, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet indsendte DIBs Boliviagruppe i november en projektansøgning til CISUs Medborgerskabspulje. Projektforslaget, der i forkortet version går under navnet NETCAP-DIB, har til formål at skabe netværk og kapacitetsopbygge den oprindelige befolkningsgruppe Tacana samt nationale aktører i at forebygge og bekæmpe sygdomme overført fra dyr til mennesker (også kaldet zoonoser) i boliviansk Amazonas. I dette arbejde bygger projektet på den holistiske tilgang 'One Health Approach', som tilbyder en helhedsløsning, der med udgangspunkt i samspillet mellem zoonoser og disses fysiske rammer tager højde for såvel miljøets som dyrs og menneskers sundhed. Med NETCAP-DIB håber vi derfor på at kunne gøre en forskel for små og marginaliserede lokalsamfund, hvis dagligdag er plaget af sygdom samt økonomisk og social usikkerhed som følge af manglende viden om zoonosers behandling- og bekæmpelsessmuligheder. 

Der er søgt 399.999 kroner til en etårig indsats med begyndelse i januar 2018. 

Oplysning i Danmark og succeshistorier fra Bolivia 

Der var flere muligheder på dansk jord for at høre om Boliviagruppens arbejde fra de frivillige i Boliviagruppen. Danmarks Pædagogiske Universitet fik i marts besøg af Boliviagruppen, hvor Michael Vogt bød på et oplæg og mini-værksted om Økoalfabetisering. Arrangementet var passende navngivet Chips med DIB – Sydamerikansk inspirationsaften og blev taget godt imod fra de studerende i Uddannelsesvidenskab samt andre interesserede, der var mødt op. I april kunne besøgende ved Latinofestival 2017, arrangeret af Oxfam IBIS’ Latinamerikagruppe på Folkestedet i Århus, høre Majken Müller-Hansen (frivillig) og Paul Erik Bidinger (førhenværende DIB formand) fortælle om DIBs arbejde i Bolivia samt samarbejdet med Teko Kavi omkring AJ3. Senest inddrog Jesper Saxgreen (tidl. Boliviagruppe og DIB bestyrelsesmedlem) bl.a. DIBs Bolivia-erfaringer under et oplæg ved Tænketanken Frejs Debatevent på Aarhus Universitet i november. Aftenen fokuserede på global fødevareproduktion samt Danmarks rolle i denne, og Jesper kunne ud fra erfaringer fra Økologisk Landsforening og DIB beskrive nogle af de fattigdoms-, miljø- og klimaudfordringer lokalbefolkninger i det globale syd står overfor samt mulige løsninger. 

Giv DIB et ”like” på Facebook og følg med i hvad der sker med AJ3 i Bolivia, når vi i januar begynder at dele små historier fra de mennesker som økoalfabetisering har en betydning for i Hampaturi, Umala og Santiago de Huata.

IMG_2305
Traditionel danseopvisning fra nogle af de yngste elever på Unidad Educativa Pomposillo. Foto: Lea Pascal

IMG_2300
To skoledrenge fra Unidad Educativa Pomposillo er i fuld gang med opvisning af traditionel dans. Foto: Lea Pascal

 

 

 

 

IMG_2308
Skolelærer Edwin Bautista modtager høne til skolehaven af økounderviser Edwin Cruz. Foto: Lea Pascal

IMG_2315
Det nye Økoludotek er indviet i Pomposillo. Foto: Lea Pascal

 

 

 

 

 

IMG_2350
De større elever, ledet af økounderviser Marcelo Zacarias, dyster mod hinanden, skoler imellem, i viden om deres fødevareproduktion og boliviansk natur. Foto: Lea Pascal

IMG_2448
DIBs besøgende og AJ3-holdet samlet i Umala. Fra venstre: Edwin, Helle, Marcelo, Sandra, Nelia (uddannelsesansvarlig fra Umalas kommune), Wara, Helen og Lea Foto: Adrian Vargas

 

 

 

IMG_2376
Drivhus i Ch'anka H'uitu i Umala kommune. En lille skole med 12 børn. Foto: Helle Ager Henriksen

IMG_2442
Drivhus i Pongo. Her er drivhuset lavet af mursten og ikke adobe som i højlandet. Skoleinspektøren viser skolens fine afgrøder, heriblandt kål, salat og radiser. Foto: Helle Ager Henriksen

Højdepunkter fra 2017 i Boliviagruppen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *