Bolivia – Først bosætning, nu uddannelse og forskning i husdyrssygdomme
DIB har siden 1989 gennemført udviklingsprojekter i samarbejde med lokale samarbejdspartnere med fokus på bosætning og lokal planlægning.
Projekterne har omhandlet teknologioverførsel og træning i at fremme08 bæredygtig bosætning, deltagerorienteret planlægning, styrkelse af samspillet mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner samt styrkelse af børns selvværd og evne til at kommunikere og socialisere.
Disse projekter blev finansieret af den tidligere enkeltbevillingspulje under Danida. En effektevaluering af det hidtidige arbejde blev i 2005 gennemført med bevilling fra Danida (se evt. Effektevaluering – 12 år på Altiplano – et studie af DIBs bosætningsprojekter i Bolivia).
 
DIB har derved et godt fodfæste i landet og har opbygget en solid erfaring med projektudvikling og implementering. Kendskabet til lokalbefolkningen og dens kontekst er især udbredt i det bolivianske højland, hvor DIB ligeledes har opbygget et stort netværk til andre NGOer og civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder og andre institutioner, herunder også undervisningssektoren.
 
DIB arbejder så vidt muligt i forlængelse af den nuværende bolivianske regerings politik. Dette betyder, at vi har et specielt fokus på relationen til og samarbejdet med civilsamfundsorganisationer, bl.a. med udgangspunkt i praktiske eksempler på fx alternative undervisningsmetoder (legende læring), øko-alfabetisering eller bæredygtig udvikling.IMG_0545
 

Siden 2016 har DIB i samarbejde med Teko Kavi implementeret projektet "Aprender Jugando 3", der fokuserer på miljø og uddannelse. Senest har vi fået et nyt, spændende pilotprojekt op omkring forskning og forebyggelse af husdyssygdomme i lokalsamfund i Amazonas sammen med DTU og KU og vores mangeårige partner Teko Kavi.