Øko-alfabetisering og legende læring (Aprender Jugando)
DIB har gennem de seneste 10 år haft et særdeles godt og tæt samarbejde med Teko Kavi og har sammen med denne partnerorganisation færdiggjort projektet Aprender Jugando 1 samt gennemført projektet Aprender Jugando 2. Teko Kavi har også i denne periode været partner til Dansk Handicap Forbund og WWF i forhold til gennemførelse af projekter og har nu også relationer til en række andre organisationer og institutioner. Som et led i organisationsudviklingen og faglig fokusering, er der opbygget en ressource-gruppe (alliance) med VIA UC lærer- og pædagoguddannelserne i Aarhus og Brandbjerg Højskole. Derved har DIB opnået en kvalificeret og nærværende gruppe af alliancepartnere, som er gået aktivt ind i forberedelserne og implementeringen af Aprender Jugando projekterne. I juni 2016 begyndte tredje fase af projektet, Aprender Jugando 3 (AJ3), som fortsætter indtil juni 2019.
 
Teko Kavi har udarbejdet en kort info-video, der giver et indblik i, hvad Legende læring og Øko-alfabetisering går ud på og hvordan hverdagen ser ud for alle de mennesker, der er med i eller bliver berørt af AJ3:
 
 
Elever igang med legende læring
Elever igang med legende læring
Aprender Jugando 3
Oversat til dansk er titlen på projektet Aprender Jugando 3: Legende Læring 3 – øko-alfabetisering fra skole til lokalsamfund med henblik på at leve i harmoni med Moder Jord. AJ3 bygger videre på de erfaringer, der er opbygget i vores tidligere projekter AJ1 og AJ2. Projektet inkorporerer og indgår fortsat i dialog med Bolivias nye udviklingsparadigme Vivir Bien. I samarbejde med de lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og læreruddannelsen vil der med undersøgende og aktionsbaserede læringsmetoder skabes sammenhæng mellem læring, skole og lokalsamfund. Idéen med læringsmetoden øko-alfabetisering er at gøre lokalsamfund i stand til at identificere lokale miljøproblemer og mobilisere befolkningen omkring et godt liv i balance med naturen.
 
bolivia-kortAJ3 implementeres i tre områder: Santiago de Huata, der ligger ved Titicacasøen, Hampaturi, der er et delvist periurbant område beliggende i to dale øst for La Paz og Umala på højlandet syd for La Paz (se kort).
Børn er et af projektets direkte målgrupper for undervisningen omkring øko-alfabetisering, der sammen med fokusset på undervisere, lærere, civilsamfund og lærerstuderende bidrager til bæredygtigheden i projektet og udbredelsen af øko-alfabetiserings konceptet. Der arbejdes med 30 skoler i de tre områder samt læreruddannelsen i Santiago de Huata. Projektet er målrettet skolen fordi det her kan få en stor effekt og spredning, idet det påvirker børn, unge og lærere direkte mens forældre, familier og lokalsamfund påvirkes indirekte
 
Projektet er opdelt i tre faser, der arbejder mod at opnå tre specifikke mål:
 
  • Mål 1: Research, læring og udbredelse af øko-alfabetiseringsmodellen mellem skole og lokalsamfund i Umala, Santiago de Huata og Hampaturi og på læreruddannelsen i Santiago de Huata.
 
  • Mål 2: Styrkelse af skolernes og lokalsamfundnenes organisatoriske, demokratiske og deltagende kapacitet så de udarbejder og gennemfører forslag til aktiviteter med fokus på øko-alfabetisering som socio-produktive og samlende for lokalsamfundet.
 
  • Mål 3: Diffusion: udbredelse af øko-alfabetisering på kommunalt, regionalt og nationalt plan.
Første fase er den forberedende fase, som blev gennemført ved årsskiftet. Baseline og etnografiske studier, som danner grundlag for det videre arbejde, blev udarbejdet og aftaler og samarbejdet med skoler, lærere og lokale myndigheder i Umala og Hampaturi blev etableret. I Santiago de Huata var der en del udfordringer med udskiftning i lokale myndigheder, så processen blev udsat indtil foråret 2017, hvor samarbejdsaftaler blev underskrevet, og hvor grundlaget for et godt samarbejde i de tre projektområder derved kom helt på plads.
 
IMG_2442I foråret 2017 begyndte anden fase af AJ3, hvor de egentlige øko-alfabetiserings aktiviteter blev skudt i gang og værksteder for målgrupperne i områderne blev afholdt. Disse værksteder skal inspirere, vejlede og bevidstgøre folk omkring konceptet øko-alfabetisering og resultere i, at deltagerne udvikler egne socio-produktive og kollektive forslag inden for temaer forbundet med øko-alfabetisering
Disse kan f.eks. være aktiviteter, der sigter på at forbedre miljøet og fødevaresikkerheden gennem et fokus på økologi med etableringen af køkkenhaver, drivhuse, træplantningskampagner, markeder og andre lokale initiativer.  
 
Formålet med styrkelse af lokal- og civilsamfund er, at de bliver fortalere og primus motor på at påvirke lokale, kommunale og regionale beslutningstagere ift. udvikling og gennemførelse af socio-produktive aktiviteter, der fremmer miljømæssig bæredygtighed i lokalområder i Bolivia.
 
En del af projektet er opsætning af øko-ludoteker, en form for SFO med fokus på miljømæssig bæredygtighed, og udvikling af en øko-lodubus, der som en omrejsende øko-ludotek kan besøge skoler i selv fjerne egne. På læreruddannelsen skal der især arbejdes med hvilke metoder, der kan bruges i ludoteker og øko-ludobussen,
 
Tredje og sidste fase af AJ3 fokuserer på diffusion og udbredelse af øko-alfabetiserings modellen. Her skal der i samarbejde med lokalsamfund, skoler, familier, lærere, studerende og de lokale myndigheder evalueres på projektets aktiviteter og resultater. Der vil ske en formidling af projektets resultater gennem forskellige fora, netværk og medier (radioudsendelser, foldere, nyhedsbreve etc.), der gerne skulle skabe interesse og støtte i andre dele af befolkningen både på kommunalt og forhåbentlig også nationalt plan. Et konkret eksempel på et produkt i denne fase er øko-alfabetiserings guider der udvikles i samarbejde med projektets deltagere. Guiderne har til formål at skabe en oversigt over erfaringerne med øko-alfabetisering som en integreret del af undervisningen i præcis det lokalområde, hvor projektet er gennemført. Her kan eksemplet fra Umala under AJ2 findes (på spansk).
 
IMG_2471I øjeblikket er DIB og Teko Kavi i gang med tredje fase af projektet og første monitoreringsrejse fandt sted i august-september 2017 hvor to repræsentanter, Helle og Lea (på billedet) fra DIBs Boliviagruppe var afsted.
 
DIBs Boliviagruppe, bestående af 4-5 frivillige medlemmer med forskellig faglig baggrund, står aktivt i spidsen for DIBs arbejde i Bolivia. Læs mere om gruppens arbejde, og hvordan du kan blive frivillig her.
 
Tilmeld dig DIBs nyhedsbrev for at modtage nyheder og opdateringer omkring DIBs nuværende arbejde i Bolivia, på sekretariatet samt i andre projektlande.
 
Hvis du er interesseret i tidligere projekter, kan du skabe dig et hurtigt overblik over vores arbejde i Bolivia ved at klikke dig gennem vores tidslinje.
 
Og læs mere om Bolivia-gruppens oplevelser, da de var på projektopstartsrejse i januar/februar her