Niña con perro. RBarradas Mar2018NETCAP-DIB: Et civilsamfundsprojekt i den bolivianske jungle
I boliviansk Amazonas har DIB i 2018 startet projektet NETCAP-DIB, som står for A participatory and cross-sectorial pilot project to prepare networks and capacities for control of diseases spreading between animals and humans in rural Bolivian Amazon communities. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med DIBs mangeårige bolivianske partner, Teko Kavi, samt forskere fra Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
 
Formålet med projektet er at skabe forbedrede levevilkår for den oprindelige befolkningsgruppe ’Tacana’ i Bolivias fjerne amazonasregion. Dette ønsker vi at opnå igennem opbygning af lokale netværk og kapacitet til at forebygge og bekæmpe sygdomme, der spredes mellem dyr og mennesker (kaldet zoonoser) via deres fælles miljø. I dette pilotprojekt ser vi nærmere på bakterieinfektionen ’leptospirose’.
 
Medición pH agua. EAlandia Mar2018
Projektet bygger på tre centrale aktiviteter; forskning, civilsamfundsengagement og kapacitetsopbygning, og formålet er at vurdere leptospiroses virkning på mennesker og dyrs sundhed og trivsel. Derudover ønsker vi at skabe bevidsthed om sygdommen samt udvikle en bekæmpelsesstrategi forankret på lokalt og regionalt niveau og kapacitetsopbygge partnere, lokale netværk og Tacanafolket
Metodisk er projektet forankret i the One Health Approach, som stiller skarpt på samspillet mellem mennesker, dyr og miljø i promoveringen af bæredygtige sundhedsløsninger.
NETCAP-DIB forløber over et år, fra 2018 til 2019, og styres i Danmark af DIBs Bolivia-frivilliggruppe samt vores danske partnere Liza Rosenbaum Nielsen (KU) og Tine Hald (DTU), der forsker i bekæmpelse af husdyrsygdomme inden for en One Health tilgang. Lokalt varetages projektets aktiviteter og daglige drift af Teko Kavis projektkoordinator og dyrlæge Erika Alandia Robles.
 
Muestreo porcinos. RBarradas Mar2018
 
Aktiviteter i foråret 2018
Sammen med den nationale dyrlægeforening, Senasag, har vores dygtige projektkoordinator, Erika Robles, væres ude i vores to projektområder, Tumupasa og Buena Vista, hvor hun har indsamlet de første prøver fra husdyr.
Prøverne er sendt til laboratoriet, og vi venter spændt på svarene.
Erika har ligeledes afholdt de første workshops for Tacanabefolkningen, som har virket meget interesseret i projektet. Det er denne kapacitetsopbygning af lokale – og derudover regionale og nationale aktører, der skal sikre en bæredygtig forebyggelse og bekæmpelse af zoonoser i området.
 
 
Aktiviteter i sommeren 2018
Henover sommeren 2018 har viProcesamiento muestras. EAlandia Mar2018 modtaget laboratoriesvar på de indsendte prøver fra husdyr i projektområderne. Ingen af prøverne viste tegn på, at dyrene har været inficeret af bakteriesygdommen leptospirose, hvilket vi ellers formodede.
Da der ikke blev indsamlet det ønskede antal prøver på husdyr i løbet af foråret, har projektkoordinator Erika Robles igen været i projektområderne for at indhente flere prøver.
Herudover er der med hjælp fra dygtige sygeplejersker fra det lokale hospital blevet taget blodprøver på beboere i både Tumupasa og Buenavista. Prøvesvarene fra laboratoriet er allerede kommet og har vist, at 15 ud af 56 er testet positive for leptospirose. 14 ud af de 15 prøver kommer fra beboere i Tumupasa. Dette har fået de regionale sundhedsmyndigheder til at slå alarm, og forekomsten af leptospirose er blevet behandlet og bekæmpet som et seriøst sygdomsudbrud.
 
EAlandia dando charla explicativa a comunario de BV. WCruz2018Seneste nyt
Vores danske partner fra Københavns Universitet, Liza Rosenbaum Nielsen, er netop hjemvendt fra Bolivia efter hendes første projektrejse.
Under besøget fik hun mulighed for at mødes med projektets lokale partnere og store netværk samt holde oplæg om strategier for sygdomskontrol og One Health for den bolivianske dyrlægeforening Senasag og det medicinske fakultet på San Andés Universitetet.
Derudover har Liza besøgt projektområderne, hvor hun i samarbejde med vores projektkoordinator Erika Robles og lokale partnere har afholdt workshops om Leptospirose for det lokale hospitalspersonale. I Buenavista og Tumupasa deltog hun også i informationsmøder om projektets mål og de positive blodprøvesvar samt indsamling af yderlige prøver fra både dyr og mennesker.
 
 
Hvis du vil vide mere om projektet eller har lyst til at blive frivillig i Boliviagruppen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail på bolivia@dib.dk.