Oplysningsaktiviteter i Danmark

En vigtig dimension af DIBs arbejde er at bidrage til danskernes viden om og forståelse for globale fattigdoms-, miljø- og klimaudfordringer vi står overfor i dag og hvordan vores udviklingsprojekter i Syd er med til at afhjælpe disse udfordringer. Ligeledes ønsker DIB at være synlig og præge den faglige og folkelige debat herhjemme og sætte fokus på globale problemstillinger og løsninger. Dette gør vi gennem forskellige former for oplysningsaktiviteter i Danmark  som beskrevet herunder.

verdensspejl8
Ludotek i Aarhus Festuge, 2013.

Verdensspejl Festival

DIB har været involveret i Verdensspejl Festival i 2013, 2015 og 2016, der er blevet afholdt i forbindelse med Aarhus Festuge siden 2013. 

I 2013 arrangerede DIB en boliviansk legestue, som var inspireret af DIBs ludoteker på Bolivias højslette. Her blev der blandt andet lavet en lille hyggelig biograf, hvor DIB kunne vise spraglede og finurlige tegnefilm fra Bolivia, som i børnehøjde fortalte om Bolivias truede klima set fra dyrs og indianeres synsvinkel.

2015 var der programlagt en temadag om bæredygtig udvikling, hvor vi deltog med oplæg, debat og workshop med fokus på lokale, bæredygtige løsninger til globale klima- og fattigdomsudfordringer. DIB havde i den forbindelse besøg af to partnere fra vores Økolandsby og fortalervirksomhedsprojekt i Sydasien, og de var med til at give førstehåndsberetninger om, hvordan de arbejder med fattigdomsreduktion gennem udbredelsen af lavenergi-løsninger på lokalt plan og klimalobby arbejde på internationalt plan.

I 2016 deltog vi med en udstilling af en øko-landsby i Sydasien, hvor nogle af de lavenergiløsninger, der implementeres i vores Økolandsby og fortalervirksomhedsprojekt i Sydasien, blev fremvist. 

Sådan Bor Jeg

DIB har blandt andet produceret oplysningsprojektet Sådan Bor Jeg. Her kunne elever på mellemtrinnet se, hvordan børn i andre lande boede. På www.saadanborjeg.dk kunne eleverne se små film, billeder og tegninger om børn i Vietnam, Ghana, Bolivia og Danmark. Websiden blev suppleret med en skoleavis. Projektet blev udviklet af DIB i 2006 og var støttet af Danida og Undervisningsministeriet. Sådan Bor Jeg er sidenhen blevet videreudviklet af organisationen MUNDU (tidligere O3V). Ideen var at være i øjenhøjde med børnene. Derfor var det de konkrete dagligdagsting i og omkring boligen, der var omdrejningspunktet. Børnene kunne herfra diskutere, perspektivere og sammenholde med deres egne erfaringer og livsvilkår.

Verdens Bedste Nyheder

DIB har også i flere år været involveret i Verdens Bedste Nyheder og særligt som uddeler af de gode nyheder på det årlige event i september.

Foredrag

DIB tager hvert år rundt i Danmark og holder foredrag om

DSC_0277
Lykke byder velkommen til oplæg om klima og bæredygtig udvikling på Verdensspejl Festival 2015.
vores arbejde som udviklingsorganisation og vores projekter. Vi har især besøgt relevante uddannelsesretninger på universiteterne, men vi kommer gerne forbi hvem som helst, som kunne have interesse i at høre om vores erfaringer med især udviklingsarbejde, kapacitetsopbygning og håndtering af miljøproblemer og –forandringer.

Vores foredrag matcher de projekter, som vi i øjeblikket står med. I 2017 tilbyder vi derfor tre forskellige foredrag:

Filippinerne: Her arbejder DIB med katastrofeforebyggelse og lokalplanlægning i særligt udsatte områder. Mange fattige udsættes for oversvømmelser, tyfoner og jordskælv, som ødelægger deres huse og vejene,  specielt i de udsatte områder. Projektet har til måls at ruste dem, så de bedre kan modstå naturkatastroferne.

Bolivia: DIB har siden slutningen af 80’erne arbejdet med bæredygtig bosætning, decentralisering og styrkelse af civilsamfundet i Bolivia. Siden 2006 har vi fokuseret på uddannelse, og været med til at udarbejde alternative undervisningsmetoder for skoleelever. Dette inkluderer legende læring, og øko-alfabetisering, hvor undervisningen knyttes op på det lokale miljø- og livsgrundlag.

Sydasien: I samarbejde med partnere fra Sri Lanka, Bangladesh, Nepal og Indien arbejder DIB på at fremme udbredelsen af økolandsby-konceptet. Formålet med projektet er at reducere fattigdom og samtidig begrænse udledningen af drivhusgasser ved at implementere tekniske lavenergi-løsninger.

Derudover fortæller vi også gerne om vores rolle som dansk NGO inden for arbejdet med dansk udviklingsbistand.

Målet er både at give deltagerne et billede af udviklingsarbejde i praksis og hverdagen i en NGO. Samtidig får vi i DIB mulighed for at skabe opmærksomhed og oplysning omkring miljø- og klimaproblematikker i et udviklingsperspektiv – og vi kan fortælle om vores projekters gode resultater. Vi ønsker så vidt muligt at inddrage den danske befolkning i vores udviklingsarbejde, både via oplysningsarbejde om projekterne, men også ved at tilbyde muligheden for et samarbejde. Det kan både være et samarbejde med den enkelte eller en uddannelsesinstitution. I forbindelse med vores projekter, kan det være muligt at komme i praktik i udlandet, og vi kommer gerne forbi og fortæller mere detaljeret om projektarbejdet.

Hvis du har lyst til at få besøg af DIB på dit studie eller din arbejdsplads eller kender et oplagt sted, som vi skal besøge, så kontakt endelig sekretariatet.

Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med at holde spændende foredrag om udviklingsarbejde, -projekter og –strategier, så kontakt sekretariatet for at høre mere om dine muligheder eller se dine muligheder for at lægge et stykke frivilligt arbejde i DIB her.