Katastrofeforebyggelse og udviklingsplanlægning på Filippinerne
Legazpi efter en tyfon i 2009
DIB har siden 2007 arbejdet med katastrofeforebyggelse på Filippinerne. Sammen med den filippinske partnerorganisation ALTERPLAN har DIB siden 2009 gennemført projekter med fokus på udvikling af lokal- og udviklingsplaner gennem inddragelse af slumbeboere, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder. Der trænes og assisteres i risikoanalyse og udviklingsplanlægning med henblik på borgerinddragelse i udfærdigelsen af lokalplaner (Barangay Shelter Plans). Planerne indeholder en række forslag til forebyggelse af katastrofer, bl.a. forbedret infrastruktur, sikring af boliger og evakueringsplaner, som dermed indgår i kommunens overordnede forvaltningsplaner og budgetter.
.                                                          
.
Fase III – udvidet indsats (2015-18)
DIB og ALTERPLAN er godt i gang med et 3-årigt projekt på Filippinerne. Projektet viderefører erfaringerne fra projekterne i Legazpi i fire byer på Filippinerne. Byerne er geografisk spredt ud og involverer både flere lokale samarbejdspartnere og en større del af lokalbefolkningen, end vi hidtil har arbejdet med før. Det drejer sig om Ligao City, the Municipality of Ubay, Iligan City og General Santos City. De sidste to byer ligger på øen Mindanao, hvor især Iligan City har været hårdt ramt af tyfoner. Alle fire byer er særdeles udsatte i forhold til hyppigheden af naturkatastrofer, specielt i forhold til de mange oversvømmelser, som oftest går hårdest ud over de fattige slumområder, der ikke kan stille noget op mod de massive ødelæggelser. 
fili
Workshop: Kortmaterialeanalyse med de lokale kursusdeltagere og NGOer i 2015

Projektet bidrager til udviklingen af lokalplaner for slumområder, der skal skabes i fællesskab med lokale beboere, NGO’er, folkelige organisationer, myndigheder og ALTERPLAN. Projektet fokuserer på en demokratisk planlægningsproces med aktiv borgerinddragelse som et essentielt fundament for en bæredygtig udvikling. Erfaring, træning og viden giver lokalbefolkningen en stærkere medbestemmelse og indflydelse på levevilkårene i deres lokalområde. Lokalt ejerskab i projektaktiviteter er en forudsætning for, at det arbejde og de metoder, der bliver brugt, kan benyttes af lokalbefolkningen til at fortsætte arbejdet for bedre vilkår og rettigheder efter projektets afslutning.

Se denne video for at få et indblik i projektet og dets betydning lokalt. Og læs vores eksterne slut-evaluering her.
 .
.
.
Øget bevidsthed om farer og katastrofer
DIBs projektpartner, ALTERPLAN, har i løbet af projektet trænet lokale befolkningsgrupper og NGO’er i at identificere højrisikoområder og farer. De lokale slumbeboere har blandt andet lært at identificere de mest udsatte områder og husstande, og derved fået en større viden om katastrofeforebyggelse. Advarselssystemerne er blevet forbedret, og der er større samarbejde under evakueringer.
En stemme i samfundet
Projektet har ikke kun øget den lokale befolknings bevidsthed om katastrofer – det har også bragt fokus på de mennesker som lever i udsatte områder. De lokale myndigheder er blevet mere opmærksomme på udsatte befolkningsgrupper. Med lokalplanerne (Barangay Shelter Plans) har slumbeboerne opnået at blive prioriteret hos den lokale og regionale forvaltning i forhold til forbedringer i lokalområdet.
Gennem træning har den lokale befolkning fået redskaber til selv3 at udvikle projekter og varetage dem. Eksempelvis har lokalplanen for Barangayen Tuburan identificeret tre konkrete  projektforslag til katastrofeforebyggelse af deres lokale område, som den lokale forvaltning har inkluderet i de kommende års budgetter. Samtidig har der været fremgang hos flere af folkeorganisationerne, da lokalbefolkningen har lært at styre en organisation og ’blive hørt’ i det komplekse politiske system på Filippinerne.
Den lokale befolkning føler, at de har fået en stemme i samfundet, og at regeringen nu lytter til dem. Det har givet dem modet til at fortælle om de traumatiske oplevelser, de har haft under forskellige katastrofer. Håbet om at blive flyttet til et mere sikkert og trygt sted vokser derfor også hver dag hos de udsatte befolkningsgrupper i slumbebyggelserne.
Den lokale regering ser tydelige forbedringer
Lokalsamfundene er blevet mere opmærksomme på katastrofeforebyggelse, og de kan nu selv identificere specifikke risici. De er langt mere aktive end før og bedre forberedte, når de næste katastrofer rammer. Under en tyfon i november 2016 oplevede man i Ubay, hvordan folkeorganisationerne samarbejdede om evakueringen af mennesker i de mest udsatte områder.
Projektet er inde i den afsluttende Fase III med planlagt afslutning til foråret 2018
DIB har undervejs i projektet haft flere praktikanter og frivillige udsendt til Filippinerne, hvor de har arbejdet med de lokale partner-NGOer. Det har givet de udsendte en god og nyttig indsigt i projektet og de lokale forhold. Læs her en beretning fra Signe og Frederik som var på Filippinerne i efteråret 2016 og her om Mette og Karens tur i efteråret 2015.
Hvis du har lyst til at læse mere om DIBs tidligere projekter på Filippinerne, så kan du klikke videre til vores tidslinje her. Du kan blandt andet læse om Legazpi-projekterne Fase I (2009-2011) og Fase II (2011-2013).
I løbet af Legazpi-projekterne udarbejdede DIB og ALTERPLAN manualer til, hvordan man udfører konkrete undersøgelser i slumkvartererne samt konkrete forslag til forbedringer af selvsamme slumkvarterer i form af shelter plans. Læs manualerne her: