Enhancing Rural Livelihoods in Nepal
 
Partnerskabsindsats
Vores samarbejde med CHILDREN-Nepal startede i 2016 med en partnerskabsintervention, som var støttet af CISUs Civilsamfundspulje. Projektet fokuserede på at styrke samarbejdet mellem vores organisationer, og øge vores viden om lokalsamfundet, så vi nu er i stand til at varetage projekter i området.
 
Bæredygtig udvikling i lokalområderne
Parterskabsprojektet lagde grobunden for vores nye udviklingsindsats – Enhancing Rural Livelihoods in Nepal – som startede den 1. februar 2018. Det er et 3-årigt projekt, som er financieret af CISUs Cilvilsamfundspujle. Projektet har til formål at reducere fattigdom blandt familier i landområderne, ved at styrke deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej, og lokal bæredygtig udvikling. Dertil er der fokus på at øge CHILDREN-Nepals kapacitet indenfor området, samt at de udvider deres netværk med andre organisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling. Formålet er at de i fællesskab, og sammen med de lokale forandringsagenter, kan udnytte denne platform og advokere for lokal bæredygtig udvikling, økologisk landbrug, og implementering af regeringens Environmental Friendly Local Governance (EFLG) framework.
 
Træning i økologisk landbrug og strategisk planlægning
Den 5.-9. april var Camilla fra Nepalgruppen på besøg hos CHILDREN-Nepal i Pokhara sammen med vores miljøkonsulent Jesper Saxgren. Træningen havde to formål: 1) Udvikling af ny strategi indenfor lokal bæredygtig udvikling, og 2) Økologisk landbrug.
 
Den første dag var der fokus på CNs strategi ift. bæredygtig udvikling, og gennem Jespers workshop kom CN-medarbejderne med idéer og inputs til vision, mission, værdier og aktiviteter til organisationens fremtidige arbejde. Resten af træningen omhandlede økologisk landbrug, samt muligheder og potentialer i lokalområdet. Under træningen blev to af projektlandsbyerne besøgt for at undersøge landskabet, og snakke med befolkningen om dyrkningsmetoder og udfordringer.
 
Se billeder fra turen herunder:
IMG_4347IMG_4367IMG_4474IMG_4380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status på projektet
  • Der er blevet etableret landbrugsgrupper i de 3 projektlandsbyer.
  • Der er fundet motiverede forandringsagenter blandt befolkningen, som ønsker at gøre en forskel for deres lokalsamfund.
  • Målgruppen er blevet introduceret for økologisk landbrug.
Hvis du vil vide mere
Skab dig et overblik over vores arbejde i Nepal ved at klikke dig gennem vores tidslinje.
 
 
Repræsentanter for DIBs Nepalgruppe har flere gange været på partnerskabsvisit ved CHILDREN-Nepal. Læs Sonja og Lykkes rejseberetning fra oktober 2016 eller den lidt nyere fra Camilla og Lykkes tur i februar og marts 2017.