Enhancing Rural Livelihoods in Nepal
 
Partnerskabsindsats
Vores samarbejde med CHILDREN-Nepal startede i 2016 med en partnerskabsintervention, som var støttet af CISUs Civilsamfundspulje. Projektet fokuserede på at styrke samarbejdet mellem vores organisationer, og øge vores viden om lokalsamfundet, så vi nu er i stand til at varetage projekter i området.
 
Bæredygtig udvikling i lokalområderne
Parterskabsprojektet lagde grobunden for vores nye udviklingsindsats – Enhancing Rural Livelihoods in Nepal – som startede den 1. februar 2018. Det er et 3-årigt projekt, som er financieret af CISUs Cilvilsamfundspujle. Projektet har til formål at reducere fattigdom blandt familier i landområderne, ved at styrke deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej, og lokal bæredygtig udvikling. Dertil er der fokus på at øge CHILDREN-Nepals kapacitet indenfor området, samt at de udvider deres netværk med andre organisationer, der arbejder med bæredygtig udvikling. Formålet er at de i fællesskab, og sammen med de lokale forandringsagenter, kan udnytte denne platform og advokere for lokal bæredygtig udvikling, økologisk landbrug, og implementering af regeringens Environmental Friendly Local Governance (EFLG) framework.
 
Status på projektet
    • Der er blevet etableret landbrugsgrupper i de 3 projektlandsbyer.
    • Der er fundet motiverede forandringsagenter blandt befolkningen, som ønsker at gøre en forskel for deres lokalsamfund.
    • Målgruppen er blevet introduceret for økologisk landbrug.
Træning i økologisk landbrug og strategisk planlægning
Den 5.-9. april var Camilla fra Nepalgruppen på besøg hos CHILDREN-Nepal i Pokhara sammen med vores miljøkonsulent Jesper Saxgren. Træningen havde to formål: 1) Udvikling af ny strategi indenfor lokal bæredygtig udvikling, og 2) Økologisk landbrug.
 
Den første dag var der fokus på CNs strategi ift. bæredygtig udvikling, og gennem Jespers workshop kom CN-medarbejderne med idéer og inputs til vision, mission, værdier og aktiviteter til organisationens fremtidige arbejde. Resten af træningen omhandlede økologisk landbrug, samt muligheder og potentialer i lokalområdet. Under træningen blev to af projektlandsbyerne besøgt for at undersøge landskabet, og snakke med befolkningen om dyrkningsmetoder og udfordringer.
 
 
Hvis du vil vide mere
Skab dig et overblik over vores arbejde i Nepal ved at klikke dig gennem vores tidslinje.
Repræsentanter for DIBs Nepalgruppe har flere gange været på besøg ved CHILDREN-Nepal. Læs om Camilla og Diddes monitoreringsbesøg i september måned 2018. Eller læs den nyeste beretning fra Camilla og Manjus tur i marts måned 2019
 
Glade kvinder i Phallapani viste vej rundt i landsbyen.
Den lokale befolkning i Phallapani var interesseret i at høre om projektet og stimlede hurtigt sammen omkring os. De delte ud af deres viden omkring landbruget og de udfordringer de dagligt møder.