Økologisk landbrug i Nepal
 
I starten af april var Camilla fra Nepalgruppen på besøg hos CHILDREN-Nepal sammen med miljøkonsulent Jesper Saxgren. Det var første besøg i forbindelse med vores nye projekt Enhancing Rural Livelihoods in Nepal, og formålet med besøget var at styrke CNs viden om økologisk landbrug, og udvikle en strategi for organisationens arbejde indenfor bæredygtig udvikling.
 
Træningen tog udgangspunkt i lokalområdet, og der var fra første dag stor interesse og engagement fra deltagerne. Vi besøgte landsbyen Phallapani, hvor vi snakkede med den lokale befolkning om udfordringer for deres landbrug. De fortalte at de har problemer med aber, som spiser deres afgrøder, og det havde stadig ikke lykkedes dem at finde en løsning på problemet. Befolkningen fortalte også at de har brugt kunstgødning igennem noget tid, hvilket faktisk har resulteret i at deres afgrøder oftere angribes af insekter og sygdomme.
 
Med inputs fra
Den lokale befolkning i Phallapani var interesseret i at hoere om projektet og stimlede hurtigt sammen omkring os. De delte ud af deres viden omkring landbruget og de udfordringer de dagligt moeder.
Den lokale befolkning i Phallapani var interesseret i at hoere om projektet og stimlede hurtigt sammen omkring os. De delte ud af deres viden omkring landbruget og de udfordringer de dagligt moeder.
den lokale befolkning gik snakken nu på, hvordan problemerne kunne afhjælpes. Jesper underviste CN i forskellige økologiske landbrugsmetoder, og vi kunne hele tiden relatere det tilbage til vores store viden fra lokalområdet. Under vores besøg i landbyen så vi også muligheder for at lave regnvands-opsamlingsdamme i fordybninger i jorden. Mangel på vand er nemlig også et stort problem i projektlandsbyerne, og da det kun regner nogle måneder af året i Nepal, ville det kunne bidrage positivt til tørkeperioderne – både ift. afgrøder, men også som drikkevand til mennesker og dyr.
 
Under træningen delte Jesper ud af sine mange års erfaringer fra sit tidligere arbejde i Nepal. Han gav inputs til hvordan man kan arbejde med kasteforskelle og landbrugsgrupper, hvilket er meget relevant for vores projekt.
 
CNs nye viden indenfor økologisk landbrug er allerede bragt videre til landsbyerne, og befolkningen har stor motivation for at arbejde videre med konceptet i praksis. I hver landsby er der også blevet etableret en landbrugsgruppe, som skal være omdrejningspunkt for projektets landbrugsaktiviteter, samt fungere som et sparrings-forum, hvor man kan spørge andre om råd i forhold til landbruget.
 
Glade kvinder i Phallapani viste vej rundt i landsbyen.
Glade kvinder i Phallapani viste vej rundt i landsbyen.
Der blev vandret op og ned ad bjerget, og hen ad smalle stier, da vi var paa rundtur i landsbyen Phallapani. Vi kiggede paa landskabet og de potentialer der er for udvikling af landbruget.
Der blev vandret op og ned ad bjerget, og hen ad smalle stier, da vi var paa rundtur i landsbyen Phallapani. Vi kiggede paa landskabet og de potentialer der er for udvikling af landbruget.