Økolandsbyer i Sydasien: – Når fattigdomsbekæmpelse og begrænset udledning af drivhusgasser går hånd i hånd     
Samarbejdet omkring Økolandsbyer i Sydasien startede i 2015 og fortsatte i dets anden fase til sommeren 2018.
I den første del (2015-2017) af projektet koordinerede DIB samarbejdet mellem den regionale Sydasien partner (CANSA) og de nationale partnere fra Indien (INSEDA), Bangladesh (Grameen Shakti), Sri Lanka (IDEA) og Nepal (CRT-NEPAL) og deres arbejde med at fremme udbredelsen af Økolandsby-konceptet gennem evidensbaseret fortalervirksomhed. I de såkaldte Økolandsbyer kombineres en række tekniske, lokaludviklede og lavomkostnings løsninger inden for vedvarende energi, vandforsyning, landbrug, dyrkningsmetoder og bosætning med det formål at reducere fattigdom og samtidig begrænse udledning af drivhusgasser. De enkelte løsningers anvendelighed er etableret gennem vores partnerorganisationers mange års erfaring med implementering af løsningerne. Tilsammen kan løsningerne imidlertid generere den energi og de ressourcer, som er nødvendige for at skabe en udvikling ud af fattigdom i små landsbyer med minimal udledning af drivhusgasser.
Partnere til klimakonference i Bonn
Partnere til klimakonference i Bonn

Anden del af projektet (2017-2018) havde fokus på at opskalere Økolandsby-konceptet, således at alle de gode erfaringer og brugbare teknologier, der er blevet udviklet, kunne komme til at indgå som en potentiel løsningsmodel til at nå de nationale klimaforpligtelser (f.eks. Nationally Determined Contributions (NDC)) og til at reducere fattigdom på et nationalt og regionalt plan.  I projektet deltog de forskellige partnerorganisationer i de internationale klimatopmøder, hvor de blandt andet selv har afholdt side events med præsentationer, publikationer og policy-anbefalinger. Derudover blev der udført fortalervirksomhed og vidensdeling på både regionalt og nationalt plan, hvor de forskellige partnerorganisationer fortsat havde vedligeholdt og udbygget deres aktiviteter i landsbyerne, arbejdet med at kapacitetsopbygge de lokale beboere og interessenter og arbejdet på at påvirke nationale beslutningstagere.

Projektet blev afsluttet i oktober 2018, og vores eksterne slut-evaluering kan læses her. 

Evidensbaseret fortalervirksomhed  
Projektet er et såkaldt evidensbaseret ’advocacy’-projekt, hvor projektpartnerne i de fire lande bedriver fortalervirksomhed målrettet lokale, nationale, regionale og internationale beslutningstagere og politiske klimaforhandlere med det formål at fremme økolandsby-konceptet. I løbet af projektets første stadier er der udvalgt tre til seks ’demonstrations’-landsbyer i hvert partnerland, hvor en kombination af de tekniske løsninger etableres i tæt samarbejde med den lokale befolkning og under nøje hensyn til landsbyens specifikke behov. Disse landsbyer fungerer således som evidensbase for den fortalervirksomhed, der bedrives under projektet – fx gennem nationale dialogmøder, policy anbefalinger og publikationer, præsentation ved UNFCCC-konferencer, input til nationale høringer og deltagelse i relevante fora.
Nedenfor kan du se eksempler på de tekniske løsninger indenfor vedvarende energi, vandforsyning, landbrug, dyrkningsmetoder og bosætning, som vores projektpartnere har erfaring med at implementere og som anvendes i forbindelse med økolandsby-konceptet. Fælles for alle løsningerne er, at det er afprøvede teknologier, som er billige at implementere, tilpasset den lokale kontekst og som samtidig medfører begrænset udledning af drivhusgasser:   
•    Husstandsbiogasanlæg, som generer gas til madlavning og gødning til markerne. 
•    Soltørrer til tørring af afgrøder både til eget forbrug og til indkomstgenererende aktiviteter.    
•    Opsamling og anvendelse af regnvand. 
•    Solcelleanlæg, som generer elektricitet til LED lamper, TV/radio, ventilator, mobilopladning.    
•    Mikro-hydroanlæg og vandmøller, som genererer elektricitet.
•    Simple pumper til forbedret sanitet og vanding af marker.
•    Klimatilpassede og lavomkostnings bosætningsløsninger, som mindsker behovet for opvarmning/nedkøling.          
•    Forbedrede komfurer og biomasse til røg- og forureningsfri madlavning. 
•    Lavpristoiletter (særligt til landsbyens kvinder).
•    Skovbrug og økologisk landbrug, herunder grønthaver.
•    Integration af mikro-finansieringsløsninger i forbindelse med ovennævnte løsninger.
Infografik fra Nepal med de ting de har implementeret
Infografik fra Nepal med de ting de har implementeret

Hvis man er interesseret i at se, hvordan det egentligt kan se ud i en økolandsby i Sydasien, og hvordan de forskellige løsninger virker, kan vi herfra anbefale at klikke ind på de enkelte løsninger i listen og tage et kig i følgende materiale, som vores partnere har fået udarbejdet i løbet af projeket. 

Video fra et af projektområderne i Nepal (dog på nepalesisk og uden engelske undertekster lige p.t.) som giver en lyst til at flytte ud i de nepalesiske bjerge. Materialet omhandlende vores projekt starter 14.22 inde i klippet. Videoen har været sendt på nationalt tv i Nepal som en del af oplysningsarbejdet for konceptet og dets anvendelighed i Nepal. 
Publikationen Eco Village Development as climate solutions – proposals from South AsiaPublikationen er blevet udarbejdet i samarbejde med alle projektpartnerne og er blevet publiceret (af flere omgange) på de international klimaforhandlinger.
Skab dig et overblik over projektet i Sydasien her på vores tidslinje.
Projektstatus 
Læs vores eksterne midtvejsvurdering af projektet som blev færdig i starten af 2017.
Landsbyboere i dialog omkring landsbyplanlaegning
Landsbyboere i dialog omkring landsbyplanlaegning
International fortalervirksomhed 
    • Side event ved SB48 i Bonn, maj 2018:
Den 1. maj deltog projektpartnerne i et side event med navnet Local Actions for Poverty Reduction & Village Development in NDCs & Paris Agreement Work Programme – Africa & Asia. Programmet kan ses her.
Den 6. maj præsenterede Dumindu Herath EVD-gruppens inputs til Talanoa Dialogen. Se vors inputs her
    • Side event ved COP23 i Bonn/Fiji, november 2017:
Ved det seneste klimatopmøde i Bonn deltog projektpartnerne i et side event med temaet Proposing stronger NDCs, LEDS & Paris Rulebook for Poverty Reduction and Local Village Development. Dette side event blev afholdt den 6. november. Programmet og et tilknyttet policy brief med navnet Make the Paris Rulebook promote poverty eradication and improved climate actions kan begge findes her.
November 2016: Deltagelse i UNFCCCs klima konference COP22 i Marrakesh
Igen i år var projektpartnerne samlet til FNs klimakonference for at sætte fokus på økolandsby-udvikling som en af løsningerne til at udvikle landområder i Sydasien uden øget CO2-udledning. Både vores partnere INFORSE og INSEDA fra Indien havde fået arrangeret to side-events i løbet af den første uge af klimatopmødet samt en informationsstand i begge uger. 
  • Side events ved COP22:
Den 8. november deltog vores partnere fra WAFD (Indien), INSEDA (Indien), CANSA, Grameen Shakti (Bangladesh), IDEA (Sri Lanka) og CRT/N (Nepal) med oplæg på en mini side-event, der blev afholdt i området ved informationsboderne. Emnet for sessionen var Eco-Village Development – A Low-Carbon Adaptation and Mitigation Strategy for Development in South Asia, hvilket gav mulighed for at give et fokuseret indblik i hvilke muligheder, der er i Sydasien på dette område. Se programmet for oplægget her.
Den 11. november deltog partnerne på et officielt side-event arrangeret af INFORSE, Nordic Folkcenter for Renewable Energy, GEN – Global Ecovillage Network og ELISE (European Network for  Community-LED Initiatives on Climate Change and Sustainability). Titlen for eventen var Improving NDCs: Eco village development, energy access and zero carbon societies in Africa, Asia and EU. Her fik alle partnerne mulighed for at øve at fremlægge deres pointer kort og præcist, da der ikke var så meget taletid per person. Programmet, partnernes præsentationer, både i form af powerpoints og i en optaget version kan findes her.
Deltagelse i UNFCCCs klima konference i Bonn maj 2016:
Både repræsentanter fra INSEDA (Indien), Grameen Shakti (Bangladesh), IDEA (Sri Lanka), CANSA, INFORSE og DIB var samlet i Bonn til United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), SBI 44 i maj 2016. Her fik partnerne mulighed for at promovere vores EVD-dagsorden og få indblik i, hvordan klimaforhandlingerne fungerer, og hvordan man kan få indflydelse. I den uge partnerne var tilstede deltog de i forhandlingerne og arbejdsgrupper som observers, sad til bilaterale møder med forhandlere, mødtes med deres delegerede, deltog i netværksmøder med andre NGO’er og deltog i side-events, både som publikum og som paneldeltagere. 
  • Side-event ved UNFCCC’s SBI 44
Fredag den 20. maj deltog partnerne i det officielle UNFCCC side-event “South Asian Eco-Village Solutions in NDCs and Climate Finance: Renewable Energy, Organic Farming“. Her blev det fremlagt, hvordan lokal landbyudvikling, der afbøder klimaforandringer, kan blive integret i nationale klimahandleplaner og i klimafinasieringen, der følger efter Paris Aftalen. Samtidig blev en forbedret og opdateret version af publikationen præsenteret. Både præsentationerne fra vores partnere på side-eventen og publikationen kan findes her
Projektmøde og fortalervirksomhed under COP21 i Paris 2015:
Alle EVD-projektpartnerne var samlet i Paris under UNFCCCs COP21 for at bedrive evidensbaseret fortalervirksomhed. Inden ankomsten til Paris havde partnerne haft travlt med at forberede sig til den internationale arena ved at indsamle evidens fra demonstrationslandsbyerne og ved at  promovere EVD-konceptet overfor de nationale delegerede.  
  • EVD-publikation: 
Projektpartnerne har i fællesskab udgivet en 50 siders publikation med titlen ”Eco-Village Development as climate solutions – proposals from South Asia”. Publikationen giver overblik over den sydasiatiske kontekst, behovet for low-carbon løsninger og EVD-konceptet præsenterer som en måde, hvorpå man kan fremme udvikling i små landsbyer og samtidig mitigere klimaforandringer. Endvidere indeholder publikationen casestudier fra udvalgte landsbyer samt anbefalinger for implementering på en større skala. Du kan læse publikationen her
  • UNFCCC-sideevent:
EVD-publikationen blev lanceret på det officielle UNFCCC-sideevent ”Fair Low/Zero Carbon & 100% RE Strategies, South and North Countries, Villages, incl. Women Initiatives”, som blev afholdt under COP21. INFORSE, AIWC, Assciation négaWATT og NFVE var værter for eventen. Vores projektpartnere fra INSEDA, CRT/N, Grameen Shakti og IDEA gav alle en præsentation af EVD-projektet og implementeringen af EVD-løsninger i en lokal kontekst. Du kan finde programmet for side-eventen og partnernes præsentationer her
Udstilling i konferenceområdet under COP21:
Vores EVD-projektpartnere havde sikret sig en god fortaler- og netværksplatform gennem en udstillingsstand i det officielle COP21-konferenceområde. DIB havde designet og udviklet en øko-landsbymodel, hvor flere af de forskellige EVD løsninger var præsenteret i en landsbykontekst. Udstillingsstanden og modellandsbyen var en god platform for at udveksle erfaringer og udbrede kendskabet til EVD-konceptet. Blandt de besøgende var bl.a. nationale delegerede, journalister samt repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer og forskningsinstitutioner.
   
  • EVD Policy papir:  
Som led i det internationale fortalerarbejde har projektpartnere udviklet et internationalt policy papir, som blev præsenteret for relevante stakeholders og beslutningstagere under COP21. Policy papiret er en opdateret udgave af et tidligere policy papir, som blev præsenteret på side eventen ”Rural Development with Low Carbon, Eco Village Solutions in South Asia” under klimakonferencen i Bonn i juni 2015. Du kan læse policy papiret her.
Deltagelse i UNFCCCs klima konferencen i Bonn juni 2015, SBI 42:
Sessionen i Bonn i juni 2015 dannede ramme om dette projekts første deltagelse ved de internationale klimaforhandlinger. Tilstede var Niraj Shrestha fra CRT/N, Gunnar Boye Olesen og Judit Szoleczky fra INFORSE, Sanjay Vashist og Anoop Poonia fra CANSA og Lykke Valentin fra DIB.
  • Side event ved UNFCCC SBI 42
CANSA og INFORSE havde arrangeret et side-event den 10. juni med titlen Rural Development with Low Carbon, Eco-Village Solutions in South Asia. Side-eventen gav mulighed for at præsentere idéen bag konceptet Eco-Village Development (økolandsby-udvikling) samt at fortælle om de forgående succeser med implementering af de forskellige lav-energi løsninger, samt muligheder og behov i landene. Programmet kan findes på linket og oplæggene kan findes på INFORSEs hjemmeside for projektet.
Projektpartnere og donor
Projekterne er finansieret gennem CISU’s Pulje for Klima og Miljø og er blevet implementet over henholdsvis 30 måneder fra 2015-2017 for EVD projektet, mens Upscaling projektet løber fra maj 2017- juni 2018. Projektet kunne ikke realiseres uden vores dygtige samarbejdspartnere. Du kan finde mere information om de nationale, regionale og internationale partnere via nedenstående links.    
International partner
INFORSE – International Network for Sustainable Energy, netværk med sekretariat i Danmark 
Regionale koordinator
CANSA – Climate Action Network South Asia, netværk baseret i Indien
Nationale partnere
CRT/N – Centre for Rural Technology, Nepal 
Grameen Shakti, Bangladesh