Bolivia – Først bosætning, nu uddannelse
DIB har siden slutningen af 80’erne gennemført udviklingsprojekter i Bolivia.
Projekterne har omhandlet teknologioverførsel og træning til fremme08 af bæredygtig bosætning, deltagerorienteret planlægning, styrkelse af samspillet mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner, samt styrkelse af børns selvværd og evne til at kommunikere og socialisere.
 
Siden 1989 har DIB gennemført flere større udviklingsprojekter med fokus på bosætning og lokal planlægning i Bolivia i samarbejde med lokale samarbejdspartnere. Disse projekter blev finansieret af den tidligere enkeltbevillingspulje under Danida. En effektevaluering af det hidtidige arbejde blev i 2005 gennemført med bevilling fra Danida (se evt. Effektevaluering – 12 år på Altiplano – et studie af DIBs bosætningsprojekter i Bolivia).
 
Organisationen har derved gennem mere end 20 års arbejde med forskellige bolivianske samarbejdspartnere, et godt fodfæste i landet og opbygget en solid erfaring med projektudvikling og implementering. I særdeleshed på det bolivianske højland har DIB et detaljeret kendskab til lokalbefolkningen og dens kontekst.
Ligeledes er der opbygget et stort netværk til andre NGOer og civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder og andre institutioner herunder undervisningssektoren. DIB har tæt kontakt til danske NGOer, der arbejder i Bolivia (IBIS, Axis og Dialogos m.fl.) samt til de bolivi-
anske COGAWI og CONGI (paraplyorganisation for internationale NGOer i Bolivia).
 
DIB arbejder så vidt muligt i forlængelse af den nuværende bolivianskeIMG_0545 regerings politik. Dette betyder at vi har et specielt fokus på relationen til og samarbejdet med civilsamfundsorganisationer, bl.a.med udgangspunkt i praktiske eksempler på f.eks. alternative undervisningsmetoder (legende læring), øko-alfabetisering eller bæredygtig udvikling.
 
Siden 2006 har DIB sammen med sin tidligere bolivianske samarbejdspartner, SAHB, og den nuværende samarbejdspartner Teko Kavi gennemført flere projekter med vægt på uddannelse og folkeligdeltagelse financieret af CISUs Civilsamfundspulje.
 
Øko-alfabetisering og legende-læring (Aprender Jugando)
DIB har gennem de sidste 6 år haft et særdeles godt og tæt samarbejdeIMG_0453 med Teko Kavi og sammen med denne partnerorganisation færdiggjort projektet Aprender Jugando 1 samt gennemført projektet Aprender Jugando 2. Teko Kavi har også i denne periode været partner til DHF og WWF i forhold til gennemførelse af projekter og har nu også relationer til en række andre organisationer og institutioner – bl.a. har DIB haft tæt kontakt til den danske ambassades indsats i uddannelse- og miljøsektoren i Bolivia. Som led i organisationsudvikling og faglig fokusering, er der opbygget en ressource-gruppe (alliance) med VIA UC lærer- og pædagoguddannelserne i Aarhus og Brandbjerg Højskole. Derved har DIB opnået en kvalificeret og nærværende gruppe af alliancepartnere, som er gået aktivt i forberedelserne og implementeringen af Aprender Jugando projekterne.
DIB har lige nu en arbejdsgruppe på 6-7 medlemmer, der aktivt står i spid-
sen for DIBs arbejde i Bolivia.
 
Partnerskabsaktivitet 2015
DIB fik i slutningen af 2014 godkendt en partnerskabsaktivitet medBillede 093 Teko Kavi til start i 2015. Formålet med denne aktivitet er at styrke Teko Kavis position og potentiale ift. det bolivianske civilsamfund og samtidig styrke partnerskabet med DIB. Partnerskabsaktiviteterne skal derudover bl.a. også styrke og opbygge vores interne kapacitet til at kunne fortsætte vores samarbejde med lokalbefolking, lokal forvaltning og lokale civilsamfundsorganisationer.
Vi ønsker i fællesskab at videreudvikle vores undervisningsmetoder og koncept, og vi håber at kunne udvide Aprender Jugando fremadrettet, og derigennem nå ud til endnu flere voksne og børn. 
 
DIBs Boliviaprojektgruppe, som består af engagerede frivillige, har det sidste års tid arbejdet med partnerskabsaktiviten samt udarbejdelse af en projektansøgning for tredje fase af Aprender Jugando-projektet (legende læring), som skal ligge klar til december-ansøgningsrunden hos CISU.
 
Projektgruppen holder månedlige Skype-møder med Teko Kavi hvor igangværende aktiviteter diskuteres og monitoreres. I forbindelse med partnerskabsaktiviteten har de frivilllige fra gruppen været på projektbesøg i Bolivia i januar og august 2015. Under besøgene har DIBs udsendte frivillige lavet præsentationer og taget del i møder, workshops og været på projektbesøg rundt i Bolivia med Teko Kavi som en del af kapacitetsopbygningen samt for at styrke samarbejdet mellem de to organisationer.
 
I arbejdet i Danmark har Boliviagruppen faciliteret planlægning af workshops internt i DIB for at styrke og udvikle DIB som organisation. 
 
Læs mere om Bolivia-gruppens oplevelser, da de var på projektopstartsrejse i januar/februar her