Hvem er vi?

DIB består af et sekretariat, en bestyrelse og en masse frivillige ildsjæle, som arbejder med katastrofeforebyggelse og bæredygtig håndtering af naturens ressourcer i forskellige dele af verden.
 
Fælles for vores nuværende projekter er, at de berører klima- og miljøudfordringer og bekæmpelse af fattigdom ved at højne levestandarden og give bedre muligheder for verdens fattigste og marginaliserede befolkningsgrupper.
 
Tilgangen til vores arbejde er forankret i et stærkt fokus på kapacitetsopbygning hos lokale partnere. Det danner grundstenen for et stærkt samarbejde på tværs af grænser, hvor vi støtter vores partnere i udvikling og gennemførelse af nyskabende udviklingsprojekter.
 
Vi har en resultatorienteret tilgang til vores projekter, hvor vi ønsker at skabe forandring og forbedringer for de mange tusindvis af mennesker, som vores projektarbejde berører.
 
Lykke og Jeanette besoeger internt fordrevne i Filippinerne
Lykke og Jeanette besoeger internt fordrevne i Filippinerne

Vision

Vores vision er at skabe bevidsthed om de klima-, miljø- og fattigdomsudfordringer vi står overfor i dag, og at etablere et solidt fundament af viden omkring hvordan vi skal håndtere og løse disse problematikker.

Mission

Vores mission er at støtte, øge og udvikle modstandsdygtigheden hos mennesker, der lever i geografiske områder som er påvirket af klimaforandringer, miljømæssige katastrofer og fattigdom.

Det kortsigtede perspektiv er at udvikle og benytte strategier til at bekæmpe fattigdom og klima- og miljøudfordringer i dag.

Det langsigtede perspektiv er at skabe en verden hvor fremtidens generationer kan leve i et bæredygtigt og balanceret forhold til vores miljø, og hvor en højere levestandard blandt verdens fattigste ikke blot er et mål, men en realitet.