Historien bagL1000392
DIB er en politisk uafhængig organisation, som blev grundlagt den 8. august 1988 af fire fagfolk indenfor formidling og bæredygtig byggeri. DIB er en forkortelse for Dansk International Bosætningsservice, da missionen dengang var at fremme bæredygtig bosætning gennem planlægning og bosætningsprogrammer i udviklingslande.
 
Ordet ’bosætning’ var en henvisning til dagligdagen i hjemmet og alt omkring boligen, "livet mellem husene", samt det administrative og politiske niveau, der har betydning for boligen. Bæredygtighed blev forstået som et samspil af økonomiske, miljømæssige, teknologiske, sociokulturelle og organisatoriske elementer.
 
Visionen var at øge opmærksomheden på bæredygtig bosætning på nationalt såvel som internationalt plan og være dét danske forum for bæredygtig bosætning i udviklingslandene. DIB var i de første 15 år involveret i bosætningsprojekter i Cambodja, Bolivia, Malaysia, Sydafrika, Sri Lanka og Thailand.
Organisationen bestræbte sig også på at udfylde rollen som samarbejdspartner og sparringspartner for offentlige myndigheder, private virksomheder og andre NGO'er med fokus på bæredygtig bosætning.
DIB ville gerne være synlig og præge den faglige og folkelige debat i forhold til bosætningsproblematikker i udviklingslandene og påvirke den politiske dagsorden i formuleringen og udmøntningen af dansk udviklingsbistand.
 
Siden 2014 har DIB været i gang med en organisationsudvikling, hvor fokus har ændret sig fra bæredygtig bosætning til nu i højere grad at omfatte uddannelse, klima og miljø. Der er ligeledes kommet yngre kræfter ind i organisationen og flere frivillige i projektgrupperne.
 
DIBs arbejde i dag afspejler fokusområderne fra Civilsamfundsstrategien, der er udarbejdet af Udenrigsministeriet. Strategien lægger stor vægt på samarbejde, fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og støtte til civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene. Vi arbejder nu bl.a. med katastrofeforebyggelse, uddannelse og bæredygtig håndtering af naturens ressourcer.