DIBs persondatapolitik
 
Når du bliver medlem, melder dig som frivillig, bruger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev, søger en stilling eller giver et bidrag, indsamle vi nogle persondata. Det kan for eksempel være navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer eller lignende. Hvad og hvor meget vi indsamler bygger dog altid på et princip om, at kun indsamle den data, der er absolut nødvendig. Vi indsamler ingen personfølsomme informationer såsom etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel orientering eller lignende.
 
Alle de persondata vi indsamler, behandles i overensstemmelse med EU's Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven.
 
Hvis du er interesseret i at læse om præcis hvilke oplysninger vi indsamler, til hvilket formål, hvor længe vi opbevarer dem og mere, så læs vores persondatapolitik her: DIBs persondatapolitik, oktober 2018
 
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata og vores persondatapolitik, så ring på telefon 52 99 92 36 eller skriv os en mail på dib@dib.dk.
 
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.