Kære alle medlemmer,

Hermed en officiel indbydelse til DIBs Generalforsamling 2015.

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 25 marts, kl. 16.30 – 21.00 i kantinen på Klosterport 4C, 3 sal, ved CISUs lokaler.

To af vores bestyrelsesmedlemmer er på valg, så nu er muligheden åben for at sidde med ved beslutningtagernes bord og få indflydelse på DIBs kurs de næste par år!

Vi runder aftenen af med en lækker middag. Tilmelding til dib@dib.dk af hensyn til forplejning.

……Psst! Du kan stadig nå at blive medlem for blot 100kr om året. Se her hvordan.

generalforsamling 030

 

Jævnfør foreningens vedtægter, er dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af procedureregler og tidsplan.

3. Optagelse af nye medlemmer.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

6. Fremlæggelse af budget for det næste år.                                                                         

7. Orientering om igangværende arbejde og behandling af forslag til arbejdsprogram.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

10.Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år.

11.Valg af statsautoriseret/registreret revisor.

12.Debat/eventuelt

 

Den endelige dagsorden bliver tilsendt senest 2 uger før selve forsamlingen. Eventuelle forslag skal indsendes til DIB senest 1 uge før selve forsamlingen.

Vi glæder os til at se jer alle. 

 

Invitation til DIBs Generalforsamling 2015