NYT projekt: Genhusning af internt fordrevne på Filippinerne

DIB har fået mulighed for at arbejde videre med den befolkningsgruppe, som vi ydede støtte til igennem vores nødhjælpsprojekt, der sluttede sidste år. I samarbejde med vores mangeårige partnerorganisation ALTERPLAN og andre lokale partnerorganisationer, skal vi de næste 2,5 år arbejde for at skabe en inkluderende og demokratisk genhusning og rehabilitering af internt fordrevne i Marawi City og Iligan, Filippinerne.  

I maj måned i 2017 udbrød der kampe i Marawi City mellem filippinske væbnede styrker og militante grupper. Kampene varede i fem måneder og kostede mere end 1000 mennesker livet. Marawi City blev omdannet til ruiner, mens mere end en halv millioner mennesker flygtede fra deres hjem. Hjælp til både genhusning og rehabilitering er derfor yderst relevant.

Vores opgave bliver at fortsætte støtten og samarbejdet med den nystartede forening for internt fordrevne, Lombay Ka Marawi (Marawi, rejs dig), med at opbygge deres kapacitet til selv at gøre deres krav gældende i genhusnings- og genopbygningsfasen. I alt skal projektet hjælpe til at få 2755 familier (omkring 11.660 personer) genhuset. Familierne bor lige nu i forskellige områder og i teltelejre spredt over både Marawi og Iligan. Derudover skal vi arbejde på at hjælpe familierne med at afsøge nye indtægtsmuligheder og oparbejde færdigheder, så de på sigt kan sikre deres eget levegrundlag.

Projektet begynder til juli i år og strækker sig over 2,5 år med et budget på næsten 3 millioner kroner. Projektet er bevilliget af CISU.