#STÅROPFORVERDEN

#STÅROPFORVERDEN er et projekt, der skal engagere unge til handling i opnåelsen af verdensmålene. Vi ønsker at inspirere, udstyre og opfordre danske unge i udskolingen og gymnasiet til at bruge deres stemmer og dermed aktivt tage del i demokratiske forandringsprocesser og være med til at realisere verdensmålene.

Omdrejningspunktet i undervisningsmaterialet er en dokumentar om en gruppe unge filippinere. De er internt fordrevne, da der har været væbnede kampe i deres hjemby, Marawi City. Nu kæmper de sammen for at kunne komme til at stå på egne ben igen og for at ikke at blive glemt eller overset i genopbygningsprocessen. Dermed sætter dokumentaren fokus på verdensmålene om fred, retfærdighed og stærke institutioner og partnerskab for handling. Derudover er dokumentarens hovedperson en ung kvinde, og der vil derfor også være fokus på verdensmålene om ligestilling mellem kønnene samt på klimaindsats, da Filippinerne oftere og oftere rammes af naturkatastrofer grundet klimaforandringer.

Projektets overordnede budskab er at lære unge, at de alle kan bidrage til at skabe forandringer – særligt, hvis de kæmper sammen.

Undervisningsmaterialet kommer til at indebære:

  • En dokumentar
  • Et toolkit til demokratisk deltagelse, så eleverne selv kan gennemføre egne forandringsprojekter, for eksempel:
    • At udarbejde en bæredygtighedspolitik for deres klasse eller skole
    • At skrive et læserbrev om et politisk emne, de finder vigtigt
    • At samle underskrifter til et borgerforslag

De kan med hashtagget #STÅROPFORVERDEN dele deres projekter på sociale medier.

  • Tilbud om gæstelærerbesøg
  • Åbne arrangementer med filmvisning og oplæg

Projektet strækker sig fra maj i år til april næste år. Undervisningsmaterialet vil være klar til brug ved årsskiftet. Projektet er støttet af FRAME, VOICE, REPORT!, en pulje for civilsamfundsorganisationer, der har til formål at styrke viden og engagement hos EU-borgere om verdensmålene. I Danmark administreres puljen af CISU – Civilsamfund i Udvikling