Hvordan bliver jeg frivillig i DIB?
 
I DIB er der mange muligheder for at snuse til udviklingsarbejde i praksis, for at arbejde aktivt med kommunikation og oplysningsaktiviteter i Danmark og for at arbejde med projektudvikling fra idé til implementering.
Der er meget frie rammer og gode idéer tages altid imod med opbakning og interesse, så du har som frivillig mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i den retning, som du lige præcis har lyst til.
 
Som frivillig vil du blandt andet:
  • få kompetencer inden for projektudvikling, -styring og -koordinering.
  • få mulighed for at få erfaring med kommunikation, PR og formidling.
  • kunne skabe dig et netværk i NGO-verdenen bl.a. via deltagelse i netværksmøder og kurser.
  • blive en del af en lille men aktiv organisation, som brænder for sit arbejde og sine projekter, og som mener, at frivilligt arbejde skal være både meningsfuldt og hyggeligt.
Hvis du har lyst til at blive frivillig i DIB og hjælpe os med vores arbejde, er du meget velkommen til at kontakte enten sekretariatet eller de frivillige projektgrupper for at høre mere. Du er også altid velkommen til at komme forbi vores kontor i U-huset.
 
Hvad laver man som frivillig?
DIB har i øjeblikket fire frivilliggrupper, der arbejder med de nuværende projekter. Nedenfor kan du læse mere om frivilliggruppernes arbejde, beskrevet af grupperne selv.
 
Boliviagruppen
1909211_1045975032086449_6057813513205592198_o
Lea, Søren og Majken på projektbesøg i Bolivia hos Teko Kavi i januar 2015.
I Bolivia samarbejder DIB med vores lokale partner Teko Kavi med fokus på uddannelse og miljø for at fremme bæredygtige levevilkår for marginaliserede befolkningsgrupper i Bolivia. Det sidste års tid har arbejdet i boliviagruppen fokuseret på en partnerskabsaktivitet samt udarbejdelse af en projektansøgning for tredje fase af Aprender Jugando projektet (legende læring).
DIBs Boliviaprojektgruppe består af hovedsageligt af nye frivillige, der har kompetencer inden for forskellige fagområder og interesse for udviklingsarbejde. Da DIB har arbejdet i Bolivia i mange år er der også en håndfuld ressourcepersoner som bistår Boliviagruppen med råd og vejledning på sidelinien, dog er det frivilliggruppen der står for koordinationen af projektet.
 
Internt i Boliviagruppen bliver der månedligt holdt møder på sekretariatet og løbende kommunikeret over mail, Facebook og Google Drive. Ligeledes holdes der månedlige Skype-møder med Teko Kavi hvor igangværende aktiviteter diskuteres. I forbindelse med partnerskabsaktiviteten har frivilllige fra gruppen deltaget i projektbesøg i Bolivia i januar og august 2015. Under besøgene har DIBs udsendte frivillige lavet præsentationer og været del af møder, workshops og på projektbesøg med Teko Kavi for at styrke deres kapacitetsopbygning samt samarbejdet mellem de to organisationer. I gruppen består arbejdet ellers i kommunikation med Teko Kavi vedrørende projektformulering, monitorering og evaluering. Al kommunikation med Teko Kavi foregår på spansk, det er derfor en forudsætning at kunne sproget for at være en del af frivilliggruppen.
 
Derudover har Boliviagruppen faciliteret planlægning af workshops internt i DIB for at styrke og udvikle DIB som organisation.
 
Kontaktperson: Lea Pascal, via bolivia@dib.dk 
 
Filippinerne
12185870_10153363556358585_458261431_o
Evelyn fra Alterplan og Mette kigger paa hazard-maps under Mette og Karens praktikbesoeg i oktober 2015
DIB arbejder, i samarbejde med vores filippinske partner Alterplan, for på en bæredygtig måde at forbedre levevilkårene for fattige og marginaliserede filippinere, der er bosat i den filippinske slum. Projektet er et planlægningsprojekt, hvor der arbejdes på at forebygge tab af menneskeliv i forbindelse med ekstremt vejr og naturkatastrofer, der årligt finder sted på Filippinerne. Forebyggelsen drejer sig hovedsagligt om at forbedre infrastruktur og evakueringsplaner, og der lægges i projektet særligt vægt på at inddrage lokalbefolkningen og på denne måde gøre dem i stand til selv at bidrage til 1) at lave disse planer, og herefter 2) at implementere dem i samarbejde med lokale myndigheder. På denne måde gøres lokalbefolkningen på sigt i stand til at arbejde selvstændigt med fremtidig katastrofeplanlægning.
 
I vores frivillige filippiner-gruppe holder vi månedlige skype-møder, hvor vi hovedsageligt beskæftiger os med at formidle projektet i Danmark via produktion af teasere, postkort og foldere samt at tage ud og holde foredrag om projektet. På længere sigt, efter at have opnået grundforståelse for projektets principper, er der lagt op til, at medlemmer af frivilliggruppen kan udsendes som praktikanter og/eller være med til at monitorere projektet samt udarbejde fremtidige nye ansøgninger om forlængelser af projektet.
 
Kontaktperson:
Lykke Valentin via dib@dib.dk
 
Nepal gruppen
I 2015 blev Nepal projektgruppen etableret, da der var en gruppe af interesserede kræfter i og omkring organisationen, der gerne ville starte et samarbejde op med den nepalesiske organisation Children-Nepal. I april 2016 fik DIB og Children-Nepal godkendt en mindre partnerskabsansøgning hos CISU som løber fra august til januar 2017. I projektet skal vi særligt arbejde med at styrke samarbejdet mellem de to organisationer og kapacitetsopbygge Children-Nepal, så vores partner bedre kan arbejde med bæredygtige levevilkår og lokal udvikling i de nepalesiske landområder. I oktober skal der to fra projektgruppen til Nepal for at afholde workshops og monitorering om bæredygtig udvikling og levevilkår. Derudover skal vi opbygge vores fælles viden om lokalsamfundet og finde frem til, hvordan vi bedst kan hjælpe til fremadrettet. 
 
Projektgruppen står for implementeringen og monitoreringen af projektet og for at føre samarbejdet videre med Children-Nepal. Gruppen består af 6 medlemmer, med forskellige faglig baggrund og kompetencer og de mødes ca. en gang om måneden, eller efter behov. 
 
Har du lyst til at være en del af Nepalgruppen så kontakt Camilla Sternberg på nepal@dib.dk   
 
Sydasien EVD projektgruppen
(For English version please click here)
Sydasien Eco-Village Development (EVD) projektgruppen blev opstartet i juni 2015, seks måneder efter EVD-projektet i Sydasien startede. På nuværende tidspunkt består gruppen af 5-6 frivillige med forskellige baggrunde, nationaliteter og interesser.
SAMSUNG CSC
Workshop paa Verdensspejl i Aarhus i 2015 om droemmebyer og baeredygtig udvikling
Projektgruppen holder møder ca. en gang om måneden, hvor det også er muligt at deltage over Skype.
 
Gruppen hjælper særligt til med oplysningsarbejdet i Danmark og med at øge danskernes viden om projektet og hvordan økolandsby-konceptet med forskellige lavenergiløsninger er med til både at reducere klimabelastningen og skabe vækst i fattige landområder i Sydasien. Helt konkret har frivillige fra projektgruppen været med til at lave DIBs bidrag på Verdensspejl Festival i 2015 og 2016, udvikle oplæg og workshops og lave informationsmateriale.
 
Derudover bidrager de frivillige til projektmonitoreringen, herunder  at læse statusrapporter fra partnerne, deltagelse i Skypemøder med projektpartnerne og gennemgang af partnerens finansielle afrapportering.
 
EVD projektet er et regionalt fortalervirksomhedsprojekt med partnere fra Indien, Nepal, Sri Lanka og Bangladesh, hvor formålet er at få nationale beslutningstagere og politiske klimaforhandlere til at inkludere lokale klimaløsninger og økolandsbyudvikling i lokale, nationale og internationale programmer og strategier der omhandler både klima, miljø og fattigdomsbekæmpelse.
 
Kontaktperson: Lykke Valentin på evd-sa@dib.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Som frivillig i DIB har du først og fremmest en unik mulighed for, at opnå en indsigt i NGO-miljøet, og være en del af spændende udviklingsprojekter i Bolivia og Filippinerne, hvor du endvidere både kan bruge og videreudvikle dine faglige såvel som sociale kompetencer. Miljøet i organisationen er især præget af en hyggelig og sjov omgangstone, hvor vi hver især både former og byder ind på de arbejdsopgaver, hvor ens kompetencer er nyttige for det fælles resultat – desuden får man nye venner og et netværk for fremtiden.
 
– Søren Thornøe, frivillig i DIB i Boliviagruppen og Stud.Cand.Negot i International Relations, Syddansk Universitet