Øko-landsbyer i Sydasien – når fattigdomsbekæmpelse og begrænset udledning af drivhusgasser går hånd i hånd      

You can find an english version of this page here. 

DIB koordinerer netop nu et 2,5-årigt (2015-2017) projekt i Sydasien, hvor vi i samarbejde med nationale og regionale partnere fra Indien, Bangladesh, Sri Lanka og Nepal arbejder for at fremme udbredelsen af et økolandsby-koncept gennem evidensbaseret fortalervirksomhed. I de såkaldte økolandsbyer kombineres en række tekniske, lokaludviklede og lavomkostnings løsninger indenfor vedvarende energi, vandforsyning, landbrug, dyrkningsmetoder og bosætning med det formål at reducere fattigdom og samtidig begrænse udledning af drivhusgasser. De enkelte løsningers anvendelighed er etableret gennem vores partnerorganisationers mange års erfaring med implementering af løsningerne. Tilsammen kan løsningerne imidlertid generere den energi og de ressourcer, som er nødvendige for at skabe en udvikling ud af fattigdom i små landsbyer med minimal udledning af drivhusgasser.   

Evidensbaseret fortalervirksomhed  

Projektet er et såkaldt evidensbaseret ’advocacy’-projekt, hvor projektpartnerne i de fire lande bedriver fortalervirksomhed målrettet lokale, nationale, regionale og internationale beslutningstagere og politiske klimaforhandlere med det formål at fremme økolandsby-konceptet. I løbet af projektets første stadier er der udvalgt tre til seks ’demonstrations’-landsbyer i hvert partnerland, hvor en kombination af de tekniske løsninger etableres i tæt samarbejde med den lokale befolkning og under nøje hensyn til landsbyens specifikke behov. Disse landsbyer fungerer således som evidensbase for den fortalervirksomhed, der bedrives under projektet – f.eks. igennem nationale dialogmøder, policy anbefalinger og publikationer, præsentation ved UNFCCC-konferencer, input til nationale høringer og deltagelse i relevante fora.

Nedenfor kan du se eksempler på de tekniske løsninger indenfor vedvarende energi, vandforsyning, landbrug, dyrkningsmetoder og bosætning, som vores projektpartnere har erfaring med at implementere, og som anvendes i forbindelse med økolandsby-konceptet. Fælles for alle løsningerne er, at det er afprøvede teknologier, som er billige at implementere og tilpasset den lokale kontekst og samtidig medfører begrænset udledning af drivhusgasser:   

•    Husstandsbiogasanlæg, som generer gas til madlavning og gødning til markerne. 

•    Soltørrer til tørring af afgrøder både til eget forbrug og til indkomstgenererende aktiviteter.    

•    Opsamling og anvendelse af regnvand. 

•    Solcelleanlæg, som generer elektricitet til LED lamper, TV/radio, ventilator, mobilopladning.    

•    Mikro-hydroanlæg og vandmøller, som genererer elektricitet.

•    Simple pumper til forbedret sanitet og vanding af marker.

•    Klimatilpassede og lavomkostnings bosætningsløsninger, som mindsker behovet for opvarmning/nedkøling.          

•    Forbedrede komfurer og biomasse til røg- og forureningsfri madlavning. 

•    Lavpristoiletter (særligt til landsbyens kvinder).

•    Skovbrug og økologisk landbrug, herunder grønthaver.

•    Lavomkostningsdrivhuse. 

•    Integration af mikro-finansieringsløsninger i forbindelse med ovennævnte løsninger.   

Projektstatus 

Deltagelse i UNFCCCs klima konferencen i Bonn maj 2016:

Både repræsentanter fra INSEDA (Indien), Grameen Shakti (Bangladesh), IDEA (Sri Lanka), CANSA, INFORSE og DIB var samlet i Bonn til United Nations Framework Convention on Climate Change, SB 44 i maj 2016. Her fik partnerne mulighed for at promovere vores EVD-dagsorden og få indblik i hvordan klimaforhandlingerne fungerer, og hvordan man kan få indflydelse. I den uge partnerne var tilstede deltog de i forhandlingerne og arbejdsgrupper som observers, sad til bilaterale møder med forhandlere, mødte med deres delegerede, deltog i netværksmøder med andre NGO'er, og deltog i sideevents, både som publikum og som paneldeltagere. 

Fredag den 20. maj deltog partnerne i det officielle UNFCCC sideevent "South Asian Eco-Village Solutions in NDCs and Climate Finance: Renewable Energy, Organic Farming". Her blev det fremlagt, hvordan lokal landbyudvikling, der afbøder klimaforandringer kan blive integret i nationale klimahandleplaner og i klimafinaseringen, der følger efter Paris Aftalen. Samtidig blev en forbedret og opdateret version af publikationen præsenteret. Både præsentationerne fra vores partnere på sideeventen og publikationen kan findes her

Projektmøde og fortalervirksomhed under COP21 i Paris 2015:

Alle EVD-projektpartnerne var samlet i Paris under UNFCCCs COP21 for at bedrive evidensbaseret fortalervirksomhed. Inden ankomsten til Paris havde partnerne haft travlt med at forberede sig til den internationale arena ved at indsamle evidens fra demonstrationslandsbyerne og ved at  promoverede EVD-konceptet overfor de nationale delegerede.  

EVD-publikation: 

Projektpartnerne har i fællesskab udgivet en 50 siders publikation med titlen ”Eco-Village Development as climate solutions – proposals from South Asia”. Publikationen giver overblik over den sydasiatiske kontekst, behovet for low-carbon løsninger og EVD-konceptet præsenterer som en måde, hvorpå man kan fremme udvikling i små landsbyer og samtidig mitigere klimaforandringer. Endvidere indeholder publikationen casestudier fra udvalgte landsbyer samt anbefalinger for implementering på en større skala. Du kan læse publikationen her

UNFCCC-sideevent:

EVD-publikationen blev lanceret på det officielle UNFCCC-sideevent ”Fair Low/Zero Carbon & 100% RE Strategies, South and North Countries, Villages, incl. Women Initiatives”, som blev afholdt under COP21. INFORSE, AIWC, Assciation négaWATT og NFVE var værter for eventen. Vores projektpartnere fra INSEDA, CRT/N, Grameen Shakti og IDEA gav alle en præsentation af EVD-projektet og implementeringen af EVD-løsninger i en lokal kontekst. Du kan finde programmet for sideeventen og partnernes præsentationer her

Udstilling i konferenceområdet under COP21:

Vores EVD-projektpartnere havde sikret sig en god fortaler- og netværksplatform gennem en udstillingsstand i det officielle COP21-konferenceområde. DIB havde designet og udviklet en øko-landsbymodel, hvor flere af de forskellige EVD løsninger var præsenteret i en landsbykontekst. Udstillingsstanden og modellandsbyen var en god platform for udveksle erfaringer og udbrede kendskabet til EVD-konceptet. Blandt de besøgende var bl.a. nationale delegerede, journalister samt repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer og forskningsinstitutioner.   

EVD Policy papir:  

Som led i det internationale fortalerarbejde har projektpartnere udviklet et internationalt policy papir, som blev præsenteret for relevante stakeholders og beslutningstagere under COP21. Policy papiret er en opdateret udgave af et tidligere policy papir, som blev præsenteret på sideeventen ”Rural Development with Low Carbon, Eco Village Solutions in South Asia” under klimakonferencen i Bonn i juni 2015. Du kan læse policy papiret her.

Projektpartnere   

Projektet er finansieret gennem CISU’s civilsamfundspulje og implementeres fra 2015-2017 i samarbejde med fire lokale organisationer og to regionale koordinatorer. Du kan finde mere information om de nationale og regionale partnere via nedenstående links.    

INFORSE 

Women’s Action for Development (WAFD) (Indien)  

Centre for Rural Technology (CRT/N) (Nepal)

Integrated Development Association (IDEA) (Sri Lanka)

Grameen Shakti (Bangladesh) 

Climate Action Network South Asia (CANSA) (Indien)

Integrated Sustainable Energy and Ecological Development (INSEDA) (Indien)   

 

Projekt:#COP21
EVD projekpartnerne under COP21 i Paris

Sideevent
Projektpartnerne taler om EVD konceptet ved UNFCCC sideevent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *