Valg i Filippinerne og katastrofeforebyggelse i slumområder
 
Sammen med lokale samarbejdspartnere er DIB godt og vel halvvejs det nuværende projekt i Filippinerne, som strækker sig over en treårig periode. I tæt samarbejde med lokalbefolkningen afdækker vi her de forhold og risikofaktorer i udsatte bosættelser, som skyldes de mange naturkatastrofer (tyfoner, jordskælv og kraftigt nedbør) der hvert år rammer Filippinerne. Projektet yder bistand til omfattende registrerings- og analysearbejde, som skal resultere i planer og konkrete forslag til katastrofeforebyggelse i de udsatte slumbeboelser.
legaspi (18)
Arbejdet medvirker til et tættere samarbejde mellem lokalbefolkningen og den kommunale forvaltning. Takket være borgerinddragelsen og risikoanalyserne indgår er nu en række projekter i de kommende års kommunale budgetter. Projekterne omhandler fx kanaler til afledning af regnvand og affaldshåndtering.
Det er først og fremmest arbejdet med at afdække de lokale forhold, som er projektets omdrejningspunkt. Med veldokumenterede undersøgelser søger vi at komme i dialog med byens forvaltning og dens folkevalgte i en skrøbelig demokratisk kontekst.
De filippinske valg
Og netop den demokratiske kontekst er vigtig. I maj var der valg i Filippinerne. Der var både præsidentvalg, regionsvalg og lokalvalg på samme dag. Imens den kontroversielle Rodrigo Duterte blev valgt til præsident, ser den politiske situation dog stabil ud blandt lokalvalgene. Her har der været flere genvalg og valg af folk, som tidligere har siddet på centrale poster både i forvaltning og byråd. Det fremmer kontinuiteten for projektsamarbejdet, idet et politisk skifte ofte medfører en udskiftning i den offentlige forvaltning.
I DIB arbejder vi lokalt med at styrke civilsamfundet og den demokratiske udvikling. Derfor er det også lokalvalgene, som har den mest direkte betydning for vores arbejde. Vores filippinske partnere støtter op om lokalbefolkningen og vil videreføre dialogen med de nyvalgte, så de kan blive introducerede til de foreslåede projekter og det videre arbejde – og forhåbentlig bakke et dop. Som en af partnerne udtrykte det: “New mayors needs to bless what previous mayors have committed to”.
I DIB har vi været aktive på Filippinerne siden 2007. I gennemføres projekter i Ligao City, the Municipality of Ubay, Iligan City og General Santos City. Fokus er netop at samarbejde med både de lokale beboere, organisationer og myndigheder, da vi mener at en bæredygtig udvikling skal være demokratisk og skabe lokalt ejerskab.
 

legaspi (36)

Valg i Filippinerne og katastrofeforebyggelse i slumområder